Ustanowienie wspólnoty zakonnej we Lwowie

25 stycznia 2015 r. decyzją Wikariusza Generalnego Towarzystwa Świętego Pawła ks. Celso Godilano została oficjalnie ustanowiona wspólnota paulistów w domu zakonnym przy ul. Kutovej 5 we Lwowie. Jest to pierwsza wspólnota naszego zgromadzenia na terenie Ukrainy.

Pauliści do Lwowa przybyli 5 marca 2014 r. Od tego dnia rozpoczęli specyficzny dla naszego charyzmatu apostolat. Wyraża się on w działalności wydawniczej, otwarciu księgarni, a także pracy na polu duszpasterskim, edukacyjnym i medialnym.

W roku 2014 został na potrzeby zgromadzenia został zakupiony dom, w którym aktualnie trwają prace przystosowujące go do potrzeb wspólnoty zakonnej. Decyzja Wikariusza Generalnego naszego zgromadzenia, została poprzedzona zgodą na otwarcie domu zakonnego na terenie archidiecezji, której udzielił nam Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki.

Dom zakonny we Lwowie stanowi część Regionu Polskiego Towarzystwa Świętego Pawła i będzie piątą wspólnotą naszego regionu (po Częstochowie, Warszawie, Lublinie i Masłońskich). W chwili obecnej na terenie Ukrainy pracuje dwóch, pochodzących z Polski, zakonników. Do momentu zakończenia remontu, mieszkać oni będą w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach.

mk

Strona internetowa paulistów na Ukrainie: www.paulisty.org

Za: www.paulus.org.