W „Familijnej Jedynce” o redemptorystkach

Audycja „Familijna Jedynka”, emitowana w I programie Polskiego Radia w niedzielny poranek 13 lipca w godz. 6:00 – 9:00, była poświęcona kontemplacyjnemu życiu zakonnemu, a w sposób szczególny siostrom redemptorystkom, które przeżywają jubileusz 25-lecia swej obecności w Polsce.

Co chcą dzisiaj powiedzieć światu klasztory kontemplacyjne, w tym Zakon Najświętszego Odkupiciela? – na to pytanie, postawione przez autorów niedzielnej audycji odpowiadały siostry redemptorystki, które przybyły do Polski w 1989 roku i założyły klasztor w Bielsku-Białej. O historii zakonu i powołaniu do życia kontemplacyjnego, a także o codziennej modlitwie i pracy sióstr opowiadały: s. Anna Winnicka – przełożona klasztoru, s. Ewa Klaczak, s. Ewa Dobrzelecka, s. Maria Slepczenko oraz s. Maria Duchenko.

Kontemplacyjny Zakon Najświętszego Odkupiciela założyła w 1731 r. włoska mistyczka s. Maria Celeste Crostarosa, której dekret o heroiczności cnót w zeszłym roku podpisał papież Franciszek. Zakon Sióstr Redemptorystek liczy aktualnie 43 klasztory i 422 siostry, obecne na różnych kontynentach.

Redemptorystki przybyły do Polski we wrześniu 1989 roku z ich macierzystego klasztoru w Scala pod Neapolem, gdzie pierwsza grupa polskich sióstr odbywała podstawową formację zakonną. Przez pierwsze trzy lata mieszkały w Tuchowie niedaleko Sanktuarium Matki Bożej. Od 1992 roku żyją, pracują i modlą się w Bielsku-Białej, gdzie mieści się ich jedyny klasztor na polskiej ziemi. Przez minione 24 lata wyrosły już z niego dwie wspólnoty sióstr na Słowacji: jedna obrządku łacińskiego w Kežmarku, a druga greckokatolickiego we Vranovie oraz wspólnota sióstr w Pietropawłowsku w Kazachstanie.

Siostry redemptorystki poprzez modlitwę, pracę, miłość wzajemną i gościnność realizują kontemplacyjną misję przypominania światu o bezgranicznej miłości Boga oraz wspierają duchowo dzieło misyjne redemptorystów. Organizują też w swym klasztorze w Bielsku-Białej rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt zainteresowanych tą formą życia konsekrowanego. W obecnym roku nowicjat we wspólnocie redemptorystek przeżywa jedna kandydatka z Ukrainy i jedna z Polski. Natomiast postulat rozpoczęła jedna dziewczyna z Polski i jedna z Ukrainy. Raz w miesiącu siostry prowadzą także w klasztornej rozmównicy spotkania dla ludzi świeckich zainteresowanych duchowością ich założycielki. Ponadto zapraszają chętnych na osobiste rekolekcje w ciszy i pomagają innym poprzez kierownictwo duchowe.

Gościem radiowej audycji „Familijna Jedynka” był również o. Grzegorz Bartosik, franciszkanin konwentualny, który przybliżył sens istnienia zakonów męskich i żeńskich we współczesnym świecie. Próbował też odpowiedzieć na pytania: Czy taki sposób życia ma dzisiaj sens, czy przemawia do ludzi? Jak w zakonie można realizować swoją kobiecość i męskość?

Więcej informacji o życiu i misji sióstr redemptorystek oraz o pismach ich założycielki można znaleźć na ich stronie internetowej www.redemptorystki.pl

o. Sylwester Cabała CSsR

Za: www.redemptor.pl.