W Ugandzie na Papieża czekają polscy misjonarze

RV27 listopada Papież uda się do Ugandy, gdzie jako jedni z pierwszych powitają go polscy misjonarze w Munyonyo. Są oni kustoszami powstającego tam sanktuarium ugandyjskich męczenników, czyli ofiar prześladowania chrześcijan z drugiej połowy XIX w.

Pierwsze spotkanie z wiernymi Papież odbędzie w sanktuarium męczenników ugandyjskich w Munyonyo, dzielnicy Kampali, stolicy Ugandy. Jest tutaj planowane spotkanie z nauczycielami i katechistami z całego kraju. Ojciec Święty pobłogosławi również kamień węgielny pod budujący się kościół-sanktuarium w Munyonyo. Warto zaznaczyć, że kamień ten został przywieziony z Asyżu, z grobu św. Franciszka.

Od dwóch lat sanktuarium to prowadzą franciszkanie z prowincji krakowskiej. Kościół ten jest budowany jako wotum wdzięczności za jubileusz 50-lecia kanonizacji wspomnianych męczenników. Na znak duchowej jedności między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi Ojciec Święty zasadzi drzewka jedności, które następnie zostaną przewiezione do różnych sanktuariów chrześcijańskich na terenie całej Ugandy. A to dlatego, że męczennikami za wiarę w Chrystusa byli zarówno katolicy, jak i anglikanie.

A. Klag OFM Conv, Uganda

Za: Radio Watykańskie.