W Wiecznym Mieście za polskich dominikanów

W macierzystym klasztorze Zakonu Kaznodziejskiego – Santa Sabina w Rzymie modlono się za polskich dominikanów.

Konwent Santa Sabina w Rzymie to dom macierzysty Zakonu Kaznodziejskiego i siedziba generała. Mieszkają w nim bracia z całego świata, reprezentujący różnorodne prowincje i jednostki Zakonu. Tak było od zawsze – od wieków więc trwa w tym miejscu modlitwa za poszczególne wspólnoty dominikanów na świecie.

Od tegorocznego Adwentu bracia z konwentu Santa Sabina zapoczątkowali cykl modlitwy za każdą prowincję dominikańską na świecie. Codziennie w ramach próśb we wspólnie sprawowanych nieszporach pojawia się wezwanie do modlitwy za jedną konkretną prowincję – zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

9 grudnia przyszła kolej na modlitwę za polskich dominikanów i dominikanki. Kolejna taka modlitwa odmówiona zostanie w drugiej połowie stycznia – w przededniu rozpoczynającej się kapituły prowincjalnej polskich dominikanów.

Do Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego należy ponad 450 braci, ponad 50 mniszek oraz około 500 świeckich dominikanów. Do Rodziny Dominikańskiej w Polsce należą także dominikanki czynne, członkinie Świeckiego Instytutu Dominikańskiego z Orleanu, a także Bractwo Różańcowe, Wieczysty Różaniec i Żywy Różaniec oraz Rodzina Matki Bożej Bolesnej.

Za: www.dominikanie.pl.