Home Wiadomości XX Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

XX Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

Redakcja

W dniach od 10 do 16 listopada obradowała XX Kapituła Prowincjalna Zmartwychwstańców. Przewodnim hasłem tychże obrad stało się pytanie: Panie, gdzie mieszkasz?

W odpowiedzi na to zagadnienie chodziło o chęć spojrzenia na jakość sprawowanej posługi przez zmartwychwstańców, w duchu spuścizny Założycieli Zgromadzenia, otrzymanej i zapisanej w Konstytucjach, a realizowanej w konkretnych zadaniach i apostolatach.

Kapituła została zwołana 7 grudnia 2012 w 200. rocznicę urodzin Hieronima Kajsiewicza, współzałożyciela Zgromadzenia Zmartwychwstańców. W obradach XX Kapituły uczestniczyło 31 delegatów, zarówno tych z urzędu jak i wyboru. Gościem Kapituły był Przełożony Generalny z Rzymu, o. Bernard Hylla CR.

Obradujący Ojcowie Kapitulni przybyli do nadmorskich Dębek z obszaru całej Polski oraz terenów zagranicznych, które wchodzą  w strukturę Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Gościliśmy więc delegatów ze Stanów Zjednoczonych, Austrii, Bułgarii, Słowacji, Niemiec, Włoch, Australii, Ukrainy i oczywiście z Polski.

Podstawą obrad i jednocześnie narzędziem w refleksji w przygotowaniach do Kapituły, stał się dokument nakreślający tematykę i specyfikę obrad tzw. Instrumentum laboris, przygotowany przez Komisję Kapitulną.

Podczas obrad kapitulnych zostały zaprezentowane sprawozdania z poszczególnych okręgów. Pozwoliło to ocenić kondycję Zgromadzania, jego działalność i funkcjonowanie w Kościele Powszechnym. Podczas prezentacji sprawozdań zwrócono uwagę na aktualne potrzeby z jakimi boryka się Zgromadzenie, dostrzeżono niebezpieczeństwa i problemy, które dotykają poszczególne wspólnoty, doceniono pozytywne działania duszpasterskie i wkład pracy Zgromadzenia w lokalne wspólnoty kościelne. Taka ocena dała możliwość całościowego spojrzenia na kondycję działalności Prowincji przez ostatnie trzy lata uwzględniając kierunek zmian i działań na kolejne trzy. Modlitwy, dyskusje i decyzje dotyczyły trzech głównych przestrzeni naszego życia: relacji do Boga (mysterium),  życia braterskiego we wspólnocie (communio) oraz  świadectwa apostolskiego i posługi (missio).

Ojcowie delegaci wskazali na potrzebę szczególnej troski o duchowe dobro Zgromadzenia, o właściwą formację zakonników, wypracowywanie właściwych postaw i działań względem powierzonych nam wiernych. Zwrócono uwagę na potrzebę oceny jakości życia zakonnego w perspektywie składanych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Kapituła, która miała miejsce w ostatniej fazie Roku Wiary i swoim tematem (Panie, gdzie mieszkasz?) zapraszała do odnowienia postawy wiary jako fundamentu powołania zakonnego, a jednocześnie do odważnej odpowiedzi na pytanie: „czy nasza obecność w Kościele i w świecie jest rzeczywiście tam, gdzie chce nas mieć Zmartwychwstały, a nasza praca jest rzeczywiście taką, do jakiej On nas powołuje”.

Przemyślenia i decyzje Kapituły przyjęły formę specjalnego „Przesłania do Braci Zmartwychwstańców”, które próbuje określić kierunki i sposoby apostolatu ad intra i ad extra na najbliższe lata.

Za: ks. Jerzy Rolka CR
sekretarz

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda