Zakończyła się 24. Kapituła Generalna Nazaretanek

Nazaretanki26 lipca, w domu generalnym Sióstr Nazaretanek w Rzymie, zakończyła obrady XXIV Kapituła Generalna Zgromadzenia, która podjęła temat wyzwań nowej ewangelizacji wśród rodzin i ubogich.

Po ceremonii zamknięcia i podpisaniu dokumentów Kapituły Delegatki uczestniczyły w Mszy św. sprawowanej przez Kardynała Georga Pella.

Jak zawsze, prace Kapituły zaowocowały dekretami i zaleceniami, jednak to, co wydawało się najpiękniejszym owocem tego spotkania, nie sposób było zamknąć w dekrecie. Dlatego Siostry postanowiły skierować do całego Zgromadzenia wezwanie z Kapituły, wierząc, że słowa te będą inspiracją do jeszcze piękniejszego rozwoju ich charyzmatu w tu i teraz Kościoła i świata:

Przekonane o niezaprzeczalnym pięknie i aktualności naszego charyzmatu w Kościele i w świecie, wsłuchane uważnie w głos Chrystusa i siebie nawzajem, pragniemy odważnie i twórczo realizować naszą misję względem rodziny, szczególnie tej, doświadczonej widocznym i ukrytym ubóstwem.

Odpowiemy na palące wołanie Kościoła i żyć będziemy w pełni mistyką spotkania.

Nasza komunia z Bogiem i naszymi siostrami jest istotą nazaretańskiej tożsamości i daje nam moc do pełnienia misji.

Ubogacone tymi więzami, wyjdziemy na peryferia z odwagą i radością. Porzucimy nasze schematy i zabezpieczenia. Pójdziemy z miłością tam, gdzie potrzeby rodzin są najbardziej pilne.

Mocą Ducha Świętego – idźmy! Bądźmy misją!

Siostry Nazaretanki wyrażają swoją wdzięczność wszystkim, którzy towarzyszyli im modlitwą w ciągu tych tygodni oraz wszystkim współsiostrom, które służyły na tak wiele sposobów, aby ta Kapituła stała się prawdziwym spotkaniem!

Za: s.Beata Rudzińska
nazaretanka

S. Beata Rudzińska CSFN