Zarząd Generalny Towarzystwa w Domu Generalnym Sióstr Misjonarek

Dnia 17 lipca 2013 r. na zaproszenie przełożonej generalnej matki Edyty Rychel członkowie Zarządu Generalnego i Rady Generalnej Towarzystwa Chrystusowego złożyli wizytę w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

Przełożona Generalna w powitaniu wyrażając radość ze spotkania podkreśliła, że jest ono zwiastunem dobrej współpracy naszych Zgromadzeń. Chociaż spotkanie miało charakter kurtuazyjny stworzyło okazję do wymiany spostrzeżeń na temat współczesnej polskiej emigracji i realizacji misji naszych Zgromadzeń w dobie nowej ewangelizacji.

Wspólna chwila adoracji Najświętszego Sakramentu i wymiana myśli stanowiły naturalną sposobność do pogłębienia świadomość specyfiki naszych rodzin zakonnych. Uroczysty obiad był okazją do spotkania blisko stu sióstr misjonarek przybyłych z całego świata do swojego Domu Generalnego na tzw. dzień wspólnoty.

W improwizowanym przemówieniu ks. generał Ryszard Głowacki podkreślił, że nasze Zgromadzenia w szczególny sposób łączy wspólna misja w Kościele i osoba Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego. Ks. Generał wyraził nadzieję, że wzajemna współpraca zarówno na poziomie zarządów generalnych, jak i w poszczególnych sytuacjach realizacji misji będzie się nieustannie konsolidowała. Spotkanie w tak licznej i obfitej różnorodnością osób i miejsc posługi sióstr misjonarek stworzyło okazję do wspomnień i rozmów.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.