Zebranie Europejskich Klaretyńskich Zarządów Prowincji

W dniach od 13 do 16 stycznia 2015 roku w Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów w Konstancinie Jeziorna odbyło się zebranie Zarządu Generalnego i europejskich Zarządów Prowincjalnych Misjonarzy Klaretynów.

W zebraniu uczestniczyło 41 klaretynów – trzech członków Zarządu Generalnego, z Ojcem Generałem Josep M. Abella CMF na czele oraz 38 członków Zarządów reprezentujących 10 Organizmów Większych (7 Prowincji i 3 Delegatury Niezależne). Zebranie było kolejnym etapem na drodze procesu restrukturyzacji Zgromadzenia w Europie.

Głównym przedmiotem zebrania było opracowanie dokumentu przedstawiającego wizję przyszłości Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów w Europie w aspekcie duchowości, życia wspólnego, formacji, apostolatu i ekonomii oraz dialog na temat przyszłych struktur europejskich, w ramach których powstałyby nowe zreorganizowane Prowincje w liczbie mniejszej niż dotychczas. Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów w świecie liczy ponad 3.000 członków, z których ponad 700 jest w Europie.

Za: www.klaretyni.pl.