Złoci jubilaci u Matki Bożej Tuchowskiej

Wieczorem 6 lipca, w Tuchowie, podczas kolejnego dnia Wielkiego Odpustu odbyła się Eucharystia z udziałem kapłanów diecezjalnych i ojców redemptorystów przeżywających jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich oraz kapłanów seniorów, której głównym celebransem był ks. bp. Czesław Stanula CSsR, ordynariusz diecezji Itabuna w Brazylii, obchodzący w tym roku 50-lecie święceń kapłańskich i 25-lecie posługi biskupiej. Wśród koncelebransów obok czcigodnych jubilatów obecni byli m.in.: ks. bp Marek Piątek CSsR, biskup diecezji Coari w Brazylii, o. Janusz Sok, przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, o. Zdzisław Stanula, sekretarz Koordynatora Konferencji Redemptorystów Europy oraz ks. prof. Marek Kluza, prodziekan Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W homilii bp. Stanula przypomniał historię pielgrzymowania do tuchowskiego sanktuarium Podkreślał, że tutaj wielu wzywa pomocy Matki Bożej i szuka u Niej pokrzepienia. Wspomniał też o jubileuszach przeżywanych przez księży diecezjalnych i redemptorystów. Przypominając moment święceń jubilatów redemptorystów zaznaczył, że wywodzą się oni z ludu prostego, któremu droga jest wiara w Jezusa Chrystusa i Jego Matkę – Maryję. Poprosił zebranych, aby modlili się za kapłanów pracujących na niwie Pana Boga. Po wygłoszonym słowie ofiarował Matce Najświętszej różę z dwudziesto-cztero karatowego złota w podziękowaniu za 50 lat kapłaństwa jubilatów.

Na zakończenie Mszy Świętej miała miejsce jeszcze procesja Eucharystyczna, po której w bazylice odbyło się podsumowanie dnia odpustowego przed obrazem Matki Bożej Tuchowskiej z udziałem ojców i księży jubilatów, którym pielgrzymi wyrazili swoją wdzięczność śpiewem „Życzymy, życzymy”.

Dwaj obecni na liturgii biskupi pochodzą z diecezji tarnowskiej, ks. bp Czesław Stanula CSsR z Szerzyn, natomiast ks. bp Marek Piątek CSsR z Tuchowa z parafii redemptorystów, którzy są stróżami sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej.

Br. Jerzy Krywult CSsR