Zmarł emerytowany generał Legionu Chrystusa

W wieku niespełna 57 lat zmarł 30 czerwca w Mieście Meksyku o. Álvaro Corcuera Martínez del Río – emerytowany dyrektor generalny Legionistów Chrystusa i ruchu świeckich Regnum Christi.

Informując o tym władze zgromadzenia zapowiedziały, że doczesne szczątki byłego przełożonego spoczną w Panteonie św. Franciszka Salezego w stolicy Meksyku, dodając, że daty pogrzebu w tym kraju i mszy w Hiszpanii za spokój jego duszy zostaną podane później.

W liście do wszystkich członków zgromadzenia obecny generał Legionu o. Eduardo Robles-Gil wezwał ich do „odprawienia Mszy świętych i odmówienia modlitw, aby polecić duszę zmarłego Bogu i podziękować Panu za życie tego ojca, brata i przyjaciela, który był naszym dyrektorem generalnym w ciągu 9 najtrudniejszych lat naszej historii”.

Ruch świeckich Regnum Christi otworzył wirtualną księgę z kondolencjami, do której można się wpisywać: http://legionariosdecristo.org/inmemoriam-palvaro.

Ks. Álvaro Corcuera Martínez del Río urodził się 22 lipca 1957 w Mieście Meksyku. W 1975 przystąpił do Regnum Christi jako tzw. świecki konsekrowany, a w 4 lata później wstąpił do Legionu Chrystusa, w którym 24 grudnia 1985 przyjął święcenia kapłańskie. Już w dwa lata później został rektorem Ośrodka Studiów Wyższych Legionistów Chrystusa w Rzymie, a w latach 1993-2000 piastował jednocześnie podobne stanowisko w prowadzonym przez zgromadzenie Papieskim Ateneum Regina Apostolorum. W 1999 otrzymał doktorat honoris causa meksykańskiego uniwersytetu Anáhuac. W 2012 wydał książkę „Nos amó primoero” (Umiłował nas jako pierwszy).

24 stycznia 2005 został następcą założyciela i długoletniego przełożonego zgromadzenia – o. Marciala Maciela, przeciw któremu wytoczono wkrótce ciężkie zarzuty o uprawianie pedofilii i o potajemne związki seksualne z kobietą, z którą miał troje dzieci. Spowodowało to odsunięcie założyciela od wszelkich funkcji w Kościele i zgromadzeniu oraz poważnie zachwiało jego wizerunkiem. To właśnie były te „najtrudniejsze lata”, o których wspomniał w swym przesłaniu po śmierci o. Corcuery jego obecny następca.

W okresie, gdy toczyło się watykańskie śledztwo w sprawie o. Maciela i całego Legionu, 11 października 2012 dyrektor generalny poprosił Stolicę Apostolską o czasowe zwolnienie go z zajmowanego urzędu, na co watykański wizytator Legionu kard. Velasio De Paolis wyraził zgodę. W styczniu 2013 u o. Corcuery stwierdzono istnienia złośliwego guza na mózgu, ale jeszcze w styczniu br. wziął on udział w kapitule generalnej zgromadzenia, która kończyła dochodzenie watykańskie i na której wybrano nowe władze Legionu.

Zgromadzenie Legionistów Chrystusa założył 3 stycznia 1941 r. w stolicy Meksyku o. Marcial Maciel w celu, jak to określił, „budowania i szerzenia Królestwa Chrystusowego na ziemi, zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości i miłosierdzia chrześcijańskiego”. Głównym obszarem działania tej wspólnoty zakonnej są środowiska intelektualne, pracownicy umysłowi i robotnicy. Kanonicznie Legion istnieje od 13 czerwca 1948 r., a tzw. dekret pochwalny, czyli zatwierdzenie papieskie uzyskał 6 lutego 1965. W 1970 Paweł VI powierzył legionistom pracę duszpasterską w meksykańskiej diecezji Chetumal-Cancún, obejmującej południowy stan Quintana Roo na Jukatanie, zamieszkany głównie przez Indian z grupy Majów.

Obecnie zgromadzenie liczy ok. 1,9 tys. członków, w tym prawie tysiąc kapłanów i 2,5 tys. seminarzystów. Do Polski legioniści przybyli w 1996 roku. Na całym świecie Legioniści prowadzą 22 placówki na poziomie akademickim, z czego 12 uniwersytetów i 158 szkół różnych stopni.

Ruch apostolatu świeckich „Regnum Christi”, również założony przez o. Maciela, liczy ok. 70 tys. członków.

Za: www.deon.pl.