Licheń: Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Licheńskiej

Bp Wiesław Mering, ordynariusz diecezji włocławskiej przewodniczył dziś Mszy św. o godz. 12:00 w licheńskiej bazylice. W koncelebrze Najświętszej Eucharystii z okazji odpustu ku czci Matki Bożej Licheńskiej uczestniczył także bp senior, Bronisław Dembowski.

W słowie wstępnym ks. Wiktor Gumienny MIC, kustosz licheńskiego Sanktuarium, powitał wszystkich wiernych, którzy przybyli do bazyliki, aby wspólnie modlić się w tym szczególnym dla licheńskiego sanktuarium dniu. Słowa powitania ksiądz kustosz skierował do przedstawicieli dwóch grup, które w tych dniach w Licheniu przeżywają rekolekcje – katechetów z diecezji włocławskiej oraz osób niepełnosprawnych z Konina i okolic uczestniczących w tzw. „oazie chorych”.

W homilii bp Wiesław Mering zwrócił się do nauczycieli obecnych na Eucharystii, aby starali się wychowywać swoich podopiecznych w prawdzie. Zwrócił także uwagę na fakt, iż pomimo postępującej laicyzacji i ataków na Kościół, coraz więcej ludzi szuka dla swoich dzieci szkół katolickich. Jak wyjaśnił homileta, rodzicom zależy nie tylko na dobrym poziome edukacji swoich dzieci, ale także na odpowiednim ich wychowaniu. Kontynuując swoją myśl przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że „wychowywać można tylko w prawdzie i tylko miłością”. W dalszej części homilii ordynariusz włocławski nawiązał do Maryi jako tej, która winna dla nas być wzorem:

„Maryja, ta stojąca obok krzyża, uczy tego co w wychowaniu jest najważniejsze – gotowości do ofiary. To przez nią miała udział w dziele swojego syna. Przez swoją ofiarę jest pośredniczką wszystkich łask. Przyjmijmy od stojącej pod krzyżem Maryi wolę trwania przy Chrystusie nawet wtedy, kiedy ceną staje się zatrzymanie pod krzyżem. Maryję uczyńmy wzorem naszej nauczycielskiej i katechetycznej misji” – zakończył bp Mering.

W podzięce za wspólną modlitwę i spotkanie z biskupem ordynariuszem, katecheci diecezji włocławskiej wręczyli swojemu pasterzowi kwiaty. Bukiety otrzymali także: ks. bp senior Bronisław Dembowski, ks. Wiktor Gumienny MIC, a także ks. Marcin Idzikowski, który w tym roku głosił konferencje w trakcie rekolekcji.

Po zakończonej Mszy św. księża, bracia i siostry zakonne, asysta liturgiczna oraz wszyscy wierni udali się w uroczystej procesji eucharystycznej alejkami Sanktuarium, dziękując Bogu za możliwość uczestnictwa w obchodach odpustu ku czci Matki Bożej Licheńskiej. Uroczystości odpustowe zakończyły drugie nieszpory o godz. 18:00.

Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej obchodzone jest od 2 lipca 2005 roku. Zostało ustanowione przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w 2004 roku . Od tego momentu dzień 2 lipca w diecezji włocławskiej obchodzony jest jako wspomnienie, a w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej jako uroczystość.

Licheń Stary, 02 lipca 2014 r.                                           

Za: Robert Adamczyk – Biuro Prasowe Sanktuarium