Zmiana diececji dla bpa Scaramussy i inne nominacje salezjańskie

W dniu 16 lipca 2014 r., Ojciec Święty mianował bpa Tarcísio Scaramussę, salezjanina, biskupem koadiutorem diecezji Santos, w Brazylii. Ponadto papież Franciszek mianował 13 nowych konsultorów Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a wśród nich salezjanina i córkę Maryi Wspomożycielki.

Konsultorami Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zostali ks. Jesu Maria James Pudumai Doss, salezjanin, należący do insektorii-Chennai, profesor nadzwyczajny Wydziału prawa kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, i siostra Marcella Farina, córka Maryi Wspomożycielka, profesor zwyczajna teologii fundamentalnej i systematycznej Papieskiego Wydziału Nau o Wychowaniu “Auxilium” w Rzymie.

Za: infoans.org.