„Życie z Wiary” – Doświadczenie i myśl bł. Honorata Koźmińskiego

Ojciec Honorat Koźmiński był zafascynowany duchem serafickim świętego Franciszka z Asyżu, czemu dał wyraz nie tylko swoim postępowaniem, ale i w licznych pismach na ten temat.

A co mówił o wierze Serafickiego Ojca? Jaki to miało wpływ na jego dążenie do świę-tości? Jak wyglądała droga wiary Koźmińskiego? Jak przeżywał swoją więź z Bogiem w młodości, na studiach? W jakich okolicznościach odczytywał powołanie do życia zakonnego i jak je realizował? W jaki sposób formował siostry i braci nowo powstałych zgromadzeń zakonnych? Jak podtrzymywał i umacniał ich w powołaniu?

Odpowiedzi na postawione pytania będziemy szukać w pismach Błogosławionego, adresowanych do najbliższych, którzy tworzyli z nim tak zwany ruch honoracki, ale też i w tekstach kierowanych do szerokich kręgów ludzi dobrej woli. Jednym z najistotniejszych źródeł w naszym studium pozostanie Notatnik duchowy, dający, jako tekst intymistyczny, wyjątkowo głęboki obraz życia duchowego o. Honorata.

  • „Życie z Wiary” – Doświadczenie i myśl bł. Honorata Koźmińskiego

  • Autor: Kazimierz Synowczyk OFMCap

  • Str. 150, format 14,5 x 21 cm, twarda oprawa, cena 21 zł

Wydawnictwo OO. Bernardynów
„CALVARIANUM”
30-960 Kraków ul. Bernardyńska 2, skr. poczt. 765

tel. 12 422 16 50 w. 73
tel./fax 12 432 22 30
(od poniedziałku do piątku od 8 do 14)

Za: Barbara Szafran – wyd. Calvarianum