Wystawa fotograficzna o Kresach

W parafii Braci Mniejszych Kapucynów we Wrocławiu w dniu Narodowego Święta Niepodległości miała miejsce wystawa fotograficzna ukazująca działalność Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej.

Zdjęcia ukazywały miejsca upamiętniające dawne polskie cmentarze w Bereznem, w Moczulance i w Lewaczach na Wołyniu oraz tegoroczne uroczystości w Świątnikach koło Sobótki. Wystawa pokazywała także zrujnowane wołyńskie kościoły katolickie, między innymi w Niewirkowie. Fotografie opatrzone cytatami z Księgi Psalmów, pomagały spojrzeć na bolesną rzeczywistość zbrodni wołyńskiej z perspektywy eschatologicznej.

Wystawie towarzyszyła projekcja filmu dokumentującego uroczystości w nieistniejącej już na mapach wsi Moczulanka, z odsłonięciem pomnika żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji AK z oddziału „Wujka Bomby”, uroczystej Mszy Świętej oraz koncertu chóru z parafii pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu.

Podczas wystawy nie brakowało wykonanych na żywo pieśni patriotycznych oraz wspólnego śpiewu, do którego włączali się  zwiedzający wystawę.

W okresie komunizmu nie wolno było w Polsce pisać, ani nawet mówić o Kresach i rzezi wołyńskiej. Wielu świadków dawnego kresowego życia i zbrodni ludobójstwa odeszło do Pana. Dziś pozostało ich niewielu i czas nagli, aby odbudowywać i utrwalać tę wydartą kolejnym pokoleniom pamięć o ich prawdziwych korzeniach, o tożsamości która wywodzi się ze wschodnich kresów Rzeczpospolitej Polskiej.

Dawni mieszkańcy Kresów, którzy ocaleli z pożogi wojennej i zbrodni ludobójstwa, coraz częściej wracają do miejsc, gdzie się urodzili, gdzie żyli ich ojcowie i dziadowie, aby szukać zbiorowych mogił, do których wrzucono ciała ich bliskich. Szukają tych miejsc porośniętych trawą i mchem, a często zarośniętych drzewami, aby móc zapalić znicz, postawić krzyż, pomodlić się i jeśli to tylko możliwe, odprawić Mszę Świętą – i tak wypełnić swój  chrześcijański obowiązek. Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej z Wrocławia założone w 2009 r. od 4 lat pomaga Kresowiakom w realizacji tego przedsięwzięcia. Tak powstały lapidaria cmentarzy polskich na Wołyniu: w Bereznem, w Lewaczach, w Potaszni i w Moczulance.

Dorota Tamara Bartold

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.