Z kraju

Ze świata

Bulla Ite vos papieża Leona X, 29 maja 1517 roku, miała zażegnać różnice, jakie pojawiły się pomiędzy braćmi mniejszymi w odniesieniu do autentycznego życia charyzmatem <a class="mh-excerpt-more" href="http://www.zyciezakonne.pl/wiadomosci/swiat/kapitula-generalissima-echa-69639/" title="Kapituła „generalissima” – echa">[...]</a>

Kapituła „generalissima” – echa

Bulla Ite vos papieża Leona X, 29 maja 1517 roku, miała zażegnać różnice, jakie pojawiły się pomiędzy braćmi mniejszymi w odniesieniu do autentycznego życia charyzmatem […]