Osiem dni po uroczystości Wniebowzięcia Maryi obchodzimy Święto NMP Królowej. Jako pierwszy w historii Polski został ukoronowany koroną królewską obraz Matki Bożej Łaskawej na warszawskiej Starówce.

Pierwszy koronowany obraz – u Jezuitów

Redakcja

Osiem dni po uroczystości Wniebowzięcia Maryi obchodzimy Święto NMP Królowej. Jako pierwszy w historii Polski został ukoronowany koroną królewską obraz Matki Bożej Łaskawej na warszawskiej Starówce.

„Obecność sióstr to obecność nieba” – mówił abp Wojciech Polak podczas jubileuszu 150-lecia posługi Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskie na ziemi pelplińskiej.

Przynosicie światło Boga

Redakcja

„Obecność sióstr to obecność nieba” – mówił abp Wojciech Polak podczas jubileuszu 150-lecia posługi Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskie na ziemi pelplińskiej.

1 2 3 852