Jubileuszowa Pielgrzymka Polskiej Prowincji Pijarów do Rzymu

W dniach 1-5 lutego, w ramach obchodów Roku Jubileuszowego z racji 400-lecia istnienia Zakonu Pijarów grupa ponad 80 osób – przedstawicieli pijarskich wspólnot zakonnych, dzieł oraz przyjaciół Zakonu na czele z o. Prowincjałem Józefem Matrasem, pielgrzymowała do Rzymu śladami Założyciela, św. Józefa Kalasancjusza.

Prócz nawiedzania miejsc związanych z osobą Założyciela oraz początkami istnienia Zakonu Pijarów, pielgrzymi uczestniczyli także we mszy św. celebrowanej przez Ojca św. Franciszka w Dniu Życia Konsekrowanego, spotkali się również z Przełożonym Generalnym Zakonu, który podczas wspólnej Eucharystii przy relikwiach Założyciela skierował do zebranych okolicznościowe słowo podkreślając, że największym skarbem, jakim Bóg obdarzył pijarski Zakon, są dzieci i młodzież, i to oni sprawiają, że stajemy się pijarami.

Wspólne pielgrzymowanie zakończyło się w pijarskim, maryjnym Sanktuarium we Frascati, nieopodal Rzymu, gdzie od 400 lat znajduje się obraz Matki Bożej, czczonej jako Królowa Szkół Pobożnych.
Celem pielgrzymki było oddanie czci relikwiom Założyciela, który 250 lat temu został zaliczony w poczet świętych, dziękczynienie za 375 lat obecności pijarów i pijarskich dzieł na ziemiach polskich, oraz synowskie powierzenie się opiece św. Józefa Kalasancjusza na kolejne lata posługiwania dzieciom i młodzieży, prosząc także o nowe powołania do pijarskiej winnicy.

Więcej (zdjęcia) na: www.pijarzy.pl