Nowo wybrany prowincjał Karmelitów Bosych

Redakcja

Nadzwyczajna Kapituła Prowincjalna zgromadzona w dniu dzisiejszym w Wadowicach dokonała wyboru na urząd Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Nowym przełożonym prowincjalnym został o. Andrzej Ruszała, […]

Michalici: Zmiany w Australii

Redakcja

Zgromadzenie św. Michała Archanioła od drugiej połowy czerwca bieżącego roku sprawuje pastoralną opiekę nad nową parafią w Sydney. Wychodząc naprzeciw życzeniu ks. biskupa Davida Walkera (diecezja […]

1 2 3 16