Ojciec Święty mianował 11 nowych konsultorów Kongregacji ds. Duchowieństwa, wśród nich o. Janusza Kowala, jezuitę, profesora Papieskiego Uniwerytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Papież: nominacje nowych konsultorów

Redakcja

Ojciec Święty mianował 11 nowych konsultorów Kongregacji ds. Duchowieństwa, wśród nich o. Janusza Kowala, jezuitę, profesora Papieskiego Uniwerytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

1 16 17 18