W uznaniu dla Jasnej Góry i jako wyraz wdzięczności dla Matki Bożej Jasnogórskiej, przeor Sanktuarium o. Marian Waligóra otrzymał medal jubileuszowy 100-lecia powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Medal KUL-u dla o. Mariana Waligóry

Redakcja

W uznaniu dla Jasnej Góry i jako wyraz wdzięczności dla Matki Bożej Jasnogórskiej, przeor Sanktuarium o. Marian Waligóra otrzymał medal jubileuszowy 100-lecia powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

1 2 3 10