Home Rok Życia KonsekrowanegoRok Życia Konsekrowanego w Diecezjach ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO W DIECEZJACH

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO W DIECEZJACH

Redakcja

Propozycje wypracowane przez Komisję ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, przedstawione na zebraniu plenarnym KEP  i zaakceptowane do podjęcia w diecezjach:

W diecezjach zostaną powołane ekipy koordynacyjne z wikariuszem biskupim ds. życia konsekrowanego (lub jego odpowiednikiem w strukturach diecezji), referentką ds. zgromadzeń żeńskich oraz delegatem zakonów męskich ds. Roku Życia Konsekrowanego, które dopracują kalendarz Roku Życia Konsekrowanego w diecezjach i będą czuwały nad obchodami tego Roku w każdej diecezji.

 1. W formacji duchowieństwa
 • W programie roku formacyjnego w Wyższych Seminariach Duchownych wszystkich diecezji powinny zostać uwzględnione spotkania z osobami konsekrowanymi z terenu diecezji, aby klerycy mieli możliwość zapoznania się ze specyfika życia konsekrowanego;
 • w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego w seminariach diecezjalnych powinien zostać wprowadzony cykl wykładów poświęconych życiu konsekrowanemu. W przyszłości powinien on na stale znaleźć się w programie studiów seminaryjnych księży diecezjalnych;
 • diecezjalne struktury formacji permanentnej, powinny dotrzeć do księży diecezjalnych z szerszą informacją na temat życia konsekrowanego;
 • zakonnicy uczestniczący w dekanalnych spotkaniach księży powinni informować o inicjatywach Roku Życia Konsekrowanego, a także mieć możliwość wygłoszenia podczas dekanalnych dni skupienia konferencji poświęconych życiu konsekrowanemu;
 • na czas Roku Życia Konsekrowanego na diecezjalne spotkania kapłanów powinny być także zapraszane osoby konsekrowane (zakonnice i zakonnicy);
 1. W formacji wiernych
 • w każdej diecezji należy powołać grupy zakonnic  i zakonników, którzy sukcesywnie – w ciągu całego Roku Życia Konsekrowanego – odwiedzając poszczególne parafie, przekazaliby wiernym dobrze przygotowaną informację o  życiu konsekrowanym (w każdej parafii w ciągu RŻK – Dzień Życia Konsekrowanego)
 • podczas różnego rodzaju spotkań diecezjalnych osoby konsekrowane powinny podjąć wysiłek prezentacji swojego charyzmatu;
 •  tematyka życia konsekrowanego powinna być szeroko obecna także w diecezjalnych środkach przekazu;
 • należy wykorzystać ogromny potencjał katechezy szkolnej dla przekazania młodzieży rzetelnej wiedzy o życiu konsekrowanym. Diecezja tarnowska podjęła się przygotowania cyklu katechez o zakonach dla wszystkich poziomów edukacji;
 • w programie  diecezjalnych spotkań i zjazdów młodzieży w związku z przygotowaniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie powinny zawsze znaleźć się wystąpienia  osób konsekrowanych mówiących o powołaniu do życiu konsekrowanego i jego współczesnych formach;
 • wspólnoty zakonne z terenu diecezji powinny zapewnić szeroki udział osób konsekrowanych w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę i do sanktuariów diecezjalnych w 2015 roku z konferencjami i katechezami poświęconymi życiu konsekrowanemu;
 •  we współpracy z Komisją Powołaniową KEP zostaną przygotowane materiały na Tydzień powołaniowy poświęcone specyfice powołania do życia konsekrowanego w różnych jego formach;
 • zostaną także przygotowane materiały homiletyczne na Roraty oraz czytanki na nabożeństwa majowe i październikowe, rozprowadzane do wszystkich diecezji, a poświęcone życiu konsekrowanemu oraz polskim świętym zakonnicom i zakonnikom, a w kontekście ich życia, różnym duchowościom i formom życia zakonnego;
 • zostanie zorganizowana Olimpiada o Życiu Konsekrowanym dla młodzieży szkolnej na poziomie diecezji, z ogólnopolskim finałem (w przygotowaniu Olimpiady zostanie wykorzystane doświadczenie i materiały Diecezji Tarnowskiej, która taka Olimpiadę organizuje);
 •   przeprowadzenie regionalnych (diecezjalnych) pielgrzymek osób życia konsekrowanego do sanktuariów i miejsc związanych z życiem wyniesionych na ołtarze polskich zakonnic i zakonników – Dzień Życia Konsekrowanego w diecezji. Na te pielgrzymki będą zaproszeni także wierni świeccy z terenu diecezji.

 (por. materiały na Rok duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-17; rok 2014/2015)

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda