Home Rok Życia KonsekrowanegoRok Życia Konsekrowanego w Polsce EKIPA KOORDYNACYJNA OBCHODÓW ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO – INFORMACJA O PRZYGOTOWANIACH DO OBCHODÓW RŻK

EKIPA KOORDYNACYJNA OBCHODÓW ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO – INFORMACJA O PRZYGOTOWANIACH DO OBCHODÓW RŻK

Redakcja

W listopadzie 2013 roku Papież Franciszek ogłosił zamiar ustanowienia roku 2014-2015 Rokiem Życia Konsekrowanego. Przypomniał  wtedy, że życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to niemniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.

Obchody RŻK zbiegają się  z 50 leciem ogłoszenia Perfectae Caritatis, Dekretu, który z woli Soboru Watykańskiego  II wyznaczył na długie lata zasadnicze linie accomodata renovatio podjętej przez życie konsekrowane w Kościele.

Na wiosnę tego roku Kongregacja ds. Życia Konsekrowanego i Instytutów Życia Apostolskiego ogłosiła ramowy plan obchodów  i niektóre inicjatywy na poziomie ogólnym. Tak więc zakłada się, że te obchody będą miały przynajmniej cztery płaszczyzny:

Ogólnoświatowy, w kościele Powszechnym, organizowany przez Kongregację;

W poszczególnych krajach, organizowany przede wszystkim przez Konferencje Przełożonych Wyższych we współpracy z Konferencjami Biskupów;

Na poziomie diecezji i parafii, tam gdzie to możliwe;

Na poziomie lokalnym – tj w samych instytutach życia konsekrowanego.

1.         Kongregacja IŻKSŻAp przewiduje rozpoczęcie RŻK w pierwszą Niedzielę Adwentu, 30 listopada 2014. Otwarcie to będzie poprzedzone czuwaniem modlitewnym w Bazylice Św.Piotra w dniu 29 listopada;

W ciągu tego roku roku odbędzie się kilka spotkań dla różnych grup konsekrowanych: ekumenicze (22-12 stycznia 2015 w Rzymie), seminarium dla formatorów (8-11 kwietnia 2015 w Rzymie), warsztaty dla młodzieży konsekrowanej (23-26 września w Rzymie);  Sesje pt. Życie konsekrowane w Kościele. Ewangeliczna sequela ku przyszłości dla poszczególnych form życia konsekrowanego: 27-30.01.2016 dla instytutów czynnych; 28-31.01.2016 – dla życia monastycznego; 29-31.01.2016 dla instytutów świeckich; 29-31.01.2016 – dla Ordo virginum.

Zakończenie RŻK przewiduje się na 1-2 lutego 2016: 1.02 – byłaby audiencja papieska, wieczorem czuwanie modlitewne; 2 lutego w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – celebracja Eucharystii na zamknięcie RŻK z Ojcem Świętym.

Kongregacja przygotowała też propozycję itinerarium na ten Rok:

1.         Warsztaty, organizowane przez ośrodki akademickie prowadzone przez zakonników na tematy i problemy związane z Życiem konsekrowanym 50 lat po Soborze;

2.         Memoria Sanctorum życia konsekrowanego,  Stationes w miejscach o szczególnym znaczeniu apostolskim w świecie;

3.         Memoria martyrum XX i XXI wieku,  Stationes w miejscach szczególnego świadectwa dla świata;

4.         Kościół wychodzący ku…, inicjatywy o szczególnym znaczeniu ewangelicznym podjęte wspólnie i realizowane we współpracy między instytutami apostolskimi, stowarzyszeniami życia apostolskiego, życiem monastycznym, instytutami świeckimi, ordo virginum i nowymi instytutami;

5.         Światowy łańcuch modlitwy zakonów klauzurowych,  Stationes w klasztorach o szczególnym znaczeniu monastycznym w świecie;

6.         Via Pulchritudines, Ps. 27, 4,  Sztuka w zyciu konsekrowanym jako wyraz kontemplacji i głoszenia prawdy i piękna wiary;

7.         Studium KIŻKSŻAP,  Sekcja on-line dla mniszek

Zapowiedziała wydanie kilku dokumentów: czterech listów o charakterze duchowym i formacyjnym (wyszedł pierwszy list Radujcie się), dokumentu o administracji dobrami (dostępny od dziś w wersji polskiej); nowej wersji dokumentu Sponsa verbi,  Mutuae relationes (o relacjach biskupi-życie konsekrowane) i dokumentu o braciach konsekrowanych.

2.         Konferencje Przełożonych Wyższych w Polsce na spotkaniu w czerwcu 2014 w Kielcach omówiła i zaakceptowała pewne wspólne inicjatywy:

Rozpoczęcie wspólne RŻK w pierwszą niedzielę Adwentu, 30 listopada Mszą św. na Jasnej Górze, transmitowaną przez telewizję Trwam. Tego samego dnia uroczysty Apel Maryjny na Jasnej Górze. Zaproszenie do wszystkich, którzy mogą i zechcą być wtedy na Jasnej Górze.

[ Wydaje się, że byłoby dobrze, aby w naszym wspólnotach także rozpocząć uroczyście ten wyjątkowy dla nas czas,  łącząc się z Rzymem i z Jasną Górą!]

Tego samego dnia, w Toruniu, w Radio Maryja o godz. 18.15 rozpoczną się rozmowy niedokończone, w których będą uczestniczyli przedstawiciele czterech Konferencji.

Na spotkaniu w Kielcach powołano cztery ekipy złożone z członków poszczególnych Konferencji z określonymi zadaniami: ekipa koordynacyjna (moderator s.Jolanta Olech, USJK), ekipa medialna (moderator ks. Jan Kot TJ), ekipa ds. kongresu młodych osób konsekrowanych (moderator ks. Dariusz Bartocha SDB), ekipa ds. sympozjum osób konsekrowanych (moderator m. Agata Mirek).

Ekipy rozpoczęły swą pracę, ale na tym etapie mamy tylko datę Sympozjum (21-23 kwietnia 2015). Tematem będzie refleksja wokół drogi, jaką przebyliśmy i drogi ku przyszłości.

Szczególne zadania ma przed sobą ekipa medialna. Jej pierwsze spotkanie miało miejsce w Warszawie (Bobolanum) w dniu 26 września. Zostały omówione szeroko zadanie ekipy i różne formy inicjatyw oczywiście wymagające dalszego opracowania.

Do najpilniejszych w tym momencie należą:

Jest w trakcie przeprowadzany sondaż na temat obrazu życia konsekrowanego w środowiskach świeckich (szcz. wśród młodych i wśród rodzin) pod kierunkiem p. Piotra Wysockiego, specjalisty w budowaniu kampanii medialnych), który – jak ufamy – pomoże w opracowaniu strategii medialnej i wspólnego przekazu  w działaniach ekipy;

Tworzenie osobowej bazy osób konsekrowanych mających doświadczenie pracy w mediach i listy dziennikarzy życzliwie nastawionych do życia konsekrowanego;

Omówiono propozycja inicjatyw skierowanych do mediów katolickich i nie tylko i nawiązanie odpowiednich kontaktów;

Stworzenie platformy medialnej, na której byłyby dostępne materiały związane z Rokiem ŻK  i wszelkie, które uzna się za przydatne.

Z innych inicjatyw:

Klasztory klauzurowe postanowiły ustanowić sztafetę modlitwy w formie, którą obmyśli każdy klasztor. Podane są tylko intencje. Siostry  myślą też nad innymi formami informacji i promocji życia klauzurowego, a także włączą się we wspólne inicjatywy stosownie do swych możliwości;

Przygotowanie Dnia Życia Konsekrowanego 2.02.2015 pod kątem obchodzonego Roku;

Położono duży nacisk na to, aby poszczególne zgromadzenia szukały dróg dotarcia do przyjaznych nam mediów;

Kładziono też nacisk na to, aby wspólnoty życia konsekrowanego we własnych środowiskach starały się o nawiązanie życzliwych kontaktów umożliwiających pokazanie sensu i zadań życia konsekrowanego w Kościele i w świecie;

Zostały opracowane przez diecezję tarnowską katechezy o życiu zakonnym, które przez ośrodki duszpasterskie powinny trafić do wszystkich zainteresowanych.

Myśli się o zorganizowaniu olimpiady dla młodzieży  o życiu konsekrowanym

Są w trakcie starania o utworzenie logo RŻK i platformy medialnej informowania o inicjatywach, materiałach itp.;

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda