„Medytacja Chrześcijańska” Ernesta E. Larkina OCarm

Z wielką radością oddajemy do rąk czytelników naszą najnowszą pozycję książkową „Medytacja Chrześcijańska” autorstwa Ernesta E. Larkina OCarm.

Autor podejmuje bardzo ważny temat modlitwy w wersji Johna Maina OSB, którą popularnie nazywamy medytacją chrześcijańską. Obecnie jest to kwestia szeroko dyskutowana i wywołująca nieraz skrajne opinie.

Książka jest duchową podróżą autora w kierunku kontemplacji, do której pragnie porwać każdego. Znamienne jest to, że omawiana książka, „Medytacja Chrześcijańska”, jest ostatnim dziełem autora przed śmiercią. Jest to swoiste zwieńczenie życia i podejmowanych inicjatyw przez Ojca Ernesta E. Larkina.

Jak to pięknie powiedział Laurence Freeman OSB: Książka o medytacji chrześcijańskiej Ernesta Larkina jest nie tylko refleksją nad jego własnym poszukiwaniem i głębokim doświadczeniem modlitwy, ale także źródłem wiedzy o chrześcijańskiej tradycji kontemplacji. Została napisana przez człowieka o wielkim umyśle i wielkim sercu.

Za: www.tyniec.benedyktyni.pl.