Home WiadomościArchiwum 700 lat służby paulinów

700 lat służby paulinów

Redakcja

Z okazji 700-lecia zatwierdzenia Zakonu Paulinów przez Stolicę Apostolską na Jasnej Górze rozpoczęła się sesja naukowa „Paulini w służbie Kościoła i wielu Narodów”.

W czasie trzydniowego spotkania w dniach 11-13 grudnia blisko czterdziestu referentów zabierze głos na takie tematy jak: Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika, jego dzieje i ustawodawstwo; działalność duszpasterska i społeczna paulinów; kultura artystyczna Zakonu.

„Chcemy na nowo odczytać charyzmat naszego Zakonu, wgłębić się w nasze korzenie, żeby na nowo promieniować, żeby nie utracić tego, co nam Pan Bóg zlecił – mówi o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów – To nasze przyglądanie się historii dopomoże nam do odkrywania i zachowywania naszego charyzmatu”. Generał Zakonu podkreśla, że Pauliński Rok Jubileuszowy, obchodzony jest zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w których paulini posiadają swoje klasztory, m.in. na Węgrzech, w Chorwacji, Stanach Zjednoczonych i Australii. „To w jakiejś mierze ożywiło naszą tożsamość i sprawiło, że nie tracimy sensu bycia paulinem, pustelnikiem, eremitą, choć aktywnie działającym w świecie, służącym współczesnemu człowiekowi”.

„Sesja wpisuje się w szereg obchodów Roku Jubileuszowego, które mają nam, paulinom uświadomić bogactwo historii, która nam została przekazana przez naszych poprzedników – podkreśla o. Arnold Chrapkowski, wikariusz generalny Zakonu Paulinów – Trzy dni naukowych, intelektualnych zmagań na pewno dopomoże każdemu z nas w głębszym zrozumieniu naszego paulińskiego powołania i tego zadania posłannictwa, które Kościół nam wyznaczył. Te trzy dni, w których będziemy zastanawiać się nad historią, prawodawstwem, posługą duszpasterską i wkładem paulinów w tworzenie kultury na pewno dopomogą nie tylko młodemu pokoleniu paulinów, ale również tym, którzy głęboko wrośli w Zakon, w zrozumieniu naszej historii, odczytaniu na nowo naszego powołania, charyzmatu i miejsca w Kościele powszechnym”.

„Sesja jest poświęcona dziejom Zakonu Paulinów, dotyka całokształtu pracy w ciągu siedmiu stuleci pobytu paulinów na ziemiach: węgierskiej, polskiej, portugalskiej, hiszpańskiej, włoskiej, a także m.in. na terenie Australii, Skandynawii, Stanów Zjednoczonych – mówi o. prof. Janusz Zbudniewek, paulin z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, organizator sesji – Blisko czterdziestu referentów będzie mówić o duchowości Zakonu, jego prawodawstwie, założeniach wynikających z Reguły św. Augustyna. Zatrzyma się nad fundacją oraz funkcjonowaniem zakonu w Polsce, omówieniem szczegółów dotyczących aprobaty przez biskupów, akceptacji przez społeczeństwo, administrowania naszego Zakonu, o charakterze na początku zdawałoby się tylko eremickiego, a faktycznie jednak podejmującego szeroko pojęte duszpasterstwo, począwszy od parafialnego, aż po rząd dusz w charakterze wielkich sanktuariów jak Jasna Góra czy Skałka w Krakowie. Zatem podczas wykładów uwzględnione zostaną wszystkie sektory, które kierowały wspólnotą paulińską, zarówno te wypływające z duchowości, jak i narzucane Zakonowi zadania wynikające z decyzji królewskich, możnowładczych i biskupich, czyli fundatorów”.

Spotkanie to jest jednym z ostatnich akcentów trwającego paulińskiego Roku Jubileuszowego. Organizatorem naukowego sympozjum jest Zakon św. Pawła Pierwszego Pustelnika, Węgierska Akademia Nauk w Budapeszcie, Collectio Paulina przy Archiwum Państwowym w Salem, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Referaty są głoszone w językach: polskim, niemieckim, węgierskim i francuskim. Obrady trwają w Sali Papieskiej.

Inauguracją sesji była Msza św. w czwartek, 11 grudnia o godz. 7.00. Mszy św. łacińskiej w Kaplicy Cudownego Obrazu będzie przewodniczył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski. „W głębokościach duszy trzeba szukać Boga. Tam w głębinach jest punkt, jest szczyt, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem. I stąd życie wewnętrzne, duchowe, praca w sobie. Właśnie tą drogą idzie charyzmat pauliński od 700 lat, i za to dziękujemy. Sympozjum na pewno jest jakąś wielką refleksją ku przyszłości – mówił w homilii abp Stanisław Nowak – A ja podpowiem pokornie jedno: wierność, wierność charyzmatowi, wierność. Niech Matka Boża pomaga i św. Augustyn, św. Paweł w zachowaniu tej wierności paulińskiej”.

Sesję otworzył i wszystkich gości powitał generał Zakonu Paulinów o. Izydor Matuszewski.

Drugi dzień sesji również rozpocznie się Eucharystią. Doktorowi Elmarowi Kuhnowi oraz prof. Remigiuszowi Pośpiechowi wręczony zostanie przywilej paulińskiej konfraterni. Na zakończenie drugiego dnia o godz. 19.00 w bazylice odbędzie się koncert muzyki jasnogórskiej.

za: www.niedziela.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda