Kapituła generalna franciszkanów świeckich

Hiszpanka Encarnación del Pozo została wybrana ponownie na kolejną sześcioletnią kadencję przełożoną generalną franciszkanów świeckich. Wybory odbyły się w czasie XII Kapituły generalnej zakonu, w Manréza koło Budapesztu, na Węgrzech.

Zastępcą we władzach Rady Międzynarodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich został Doug Clorey z Kanady. Dla uczczenia patronki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, węgierskiej księżniczki św. Elżbiety, z okazji jubileuszu 800-lecia jej urodzin, na miejsce Kapituły wybrano Węgry. Kapituła zakończyła dwuletnie obchody jubileuszowe z tej okazji, odbywające się z zakonach franciszkańskich, na całym świecie.

W Kapitule uczestniczyło 68 franciszkanów świeckich, reprezentujących około 450 tysięcy członków FZŚ z całego świata. Franciszkanów świeckich z Polski reprezentowała s. Emilia Nogaj, ze wspólnoty we Wronkach.

Na spotkaniu wyborczym, któremu przewodniczył generał pierwszego zakonu o. Marco Tasca OFMConv, wybrano również sześciu nowych radnych odpowiadających za poszczególne obszary językowe oraz przedstawiciela Młodzieży Franciszkańskiej. Jego członkami zostali: Lucy A. Almiranez (Filipiny), Tibor Kauser (Węgry), Ewald Krauser (Austria), Maria Aparecida Crepaldi (Brazylia), Benedetto Lino (Włochy), Maria Consuelo de Nunez (Wenezuela), Michelle Altmeyer (Francja), Ana Fruk (Chorwacja) – przedstawiciel MF.

W spotkaniu udział wzięli asystenci generalni FZŚ: o. Amando Trujillo-Cano TOR z Meksyku, o. Ivan Matić OFM z Chorwacji, o. Martin Bitzner OFMConv z Argentyny oraz o. Samy Irudaya OFMCap z Indii.

Kapituła ustaliła priorytetowe kierunki pracy dla nowo wybranego zarządu i wszystkich franciszkanów świeckich na świecie, a są nimi w kolejności: 1) praca formacyjna; 2) współpraca wszystkich braci i sióstr w wielkiej rodzinie franciszkańskiej; 3) zaangażowanie w rozwój wspólnot Młodzieży Franciszkańskiej; 4) aktywna obecność franciszkanów świeckich w środowisku, w którym żyją i w życiu publicznym; 5) troska o powołania i tworzenie nowych wspólnot franciszkańskich, jako obowiązek wszystkich braci i sióstr.

Kapituła generalna FZŚ obradowała od 15 do 22 listopada.

Franciszkański Zakon Świeckich wywodzi się z Trzeciego Zakonu św. Franciszka, stąd używana dawniej w Polsce nazwa "tercjarze". Dziś FZŚ jest stowarzyszeniem autonomicznym, które rządzi się powszechnym prawem Kościoła i własnym, tj. Regułą, Konstytucjami, Rytuałem i statutami. Od 1978 roku używana jest nazwa Franciszkański Zakon Świeckich (łac. Ordo Franciscanus Saecularis – OFS).

za: www.franciszkanie.pl