Home WiadomościArchiwum 800-lecie franciszkanów: Jest logo jubileuszu

800-lecie franciszkanów: Jest logo jubileuszu

Redakcja

Litera Tau, kula ziemska, księga z Regułą franciszkańską i napis "800 lat Reguły Franciszkańskiej. 1209-2009"- tak wygląda oficjalne logo obchodów w Polsce jubileuszu 800-lecia charyzmatu franciszkańskiego.

W 1209 roku papież Innocenty III w Rzymie zatwierdził ustnie Regułę, czyli zebrany w kilka punktów sposób życia, który osobiście przedstawił mu św. Franciszek z Asyżu. To wydarzenie przyjmuje się za oficjalny początek zakonu i charyzmatu franciszkańskiego.

Do tego wydarzenia nawiązuje logo jubileuszu. Księga z napisem "Vita fratrum minorum" (Życie braci mniejszych) to Reguła zakonna, którą ostatecznie zatwierdził papież Honoriusz III bullą "Solet annuere" 29 listopada 1223 roku. W niezmienionej formie Reguła ta obowiązuje do dzisiaj.

Grecką literę Tau, przypominającą kształtem krzyż, św. Franciszek często używał jako podpisu i graficznego skrótu, jako swoistego rodzaju "logo" dla formy życia, którą prowadził. XIII-wieczny biograf zakonu franciszkanin Tomasz z Celano tak pisał o tym w życiorysie św. Franciszka: "Ponad wszystkie znaki najbardziej miły był mu znak Tau, za pomocą którego podpisywał listy i wszędzie rysował na ścianach cel".

Inny franciszkanin – św. Bonawentura – potwierdził tę praktykę podpisywania listów przez Świętego z Asyżu. Dodał jeszcze, że wykonywał on znak Tau na początku swoich prac i zajęć. Używanie tego znaku ma głębokie uzasadnienie biblijne, pochodzi z księgi Ezechiela (Ez 9,4). Biedaczyna z Asyżu kreślił znak Tau nad sobą i nad innymi, ponieważ w wizji proroka Ezechiela były nim oznaczane czoła ludzi, którzy chcą się szczerze nawrócić i żyć w ścisłej łączności z Bogiem.

Kula ziemska wyraża ewangeliczny nakaz Chrystusa dany Jego uczniom: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16, 15). To polecenie realizują franciszkanie poprzez osiem wieków istnienia zakonu.

W wyniku uwarunkowań historycznych oraz w oparciu o praktyczną interpretację Reguły w ciągu ośmiu wieków zakon franciszkański (tzw. I zakon – męski) podzielił się na trzy niezależne gałęzie (zakony): Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv), Zakon Braci Mniejszych (OFM) i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Poza Polską istnieje jeszcze czwarta gałąź – Trzeci Zakon Regularny (TOR).

Każdy z tych trzech zakonów posiada własną organizację i strukturę prawną, na czele każdego stoi generał, czyli najwyższy przełożony. Trzy zakony uważają św. Franciszka za swojego Założyciela i posługą się tą samą Regułą z 1223 roku.

Autorem projektu logo jest kapucyn br. Janusz Pałka OFMCap. Zaprezentowało je krakowskie Biuro Prasowe Kapucynów. Jest to wspólne logo dla obchodów jubileuszu w Polsce przez trzy gałęzie franciszkańskie.

za: www.franciszkanie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda