Abp Hoser do Pallotynów: Jezus nie obiecywał łatwego życia

Jezus nikomu nie obiecywał łatwych czasów, ale zarazem obiecał nam swoją obecność – tymi słowy biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser rozpoczął rozważania dla uczestników XX Zebrania Generalnego Pallotynów [przypominamy, że powstała strona internetowa, gdzie możemy śledzić codzienne obrady]. Obraduje ono od 20 września do 15 października w podrzymskiej miejscowości Ariccia.

 
Gość z Polski, który jest współbratem zakonnym obradujących, poprowadził 21 bm. popołudniową część dnia skupienia, poprzedzającego właściwe prace. Przedstawił krótki rys historyczny czasów św. Wincentego Pallottiego, aby wskazać na umiejętność odnajdywania przez Ojca Założyciela odpowiedzi na aktualne wyzwania.

Mówca zwrócił uwagę swych konfratrów zakonnych, jak w dziele ewangelizacji odpowiedzieć na wyzwania tzw. „trudnych czasów". Założyciel Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jak oficjalnie nazywa się ta wspólnota zakonna, żył w XIX wieku, gdy upadał ostatecznie nie tylko ustrój feudalny, ale także liczne monarchie i wybuchały powstania narodowe o ustroju republikańskim. W tym okresie następowała szeroka laicyzacja społeczeństwa. „Pallotti znał ducha czasów, dostrzegał ich blaski i cienie, reagował w sposób celowy i właściwy na trafnie odczytane potrzeby osób i grup, różnych kategorii wiekowych i socjalnych, był świetnym diagnostą kondycji Kościoła: widział jego wielkość i słabość. Wielkość Ciała Chrystusowego i słabość ludzkiej kondycji" – zauważył arcybiskup. Zwrócił uwagę, że dziś, gdy przeważa kultura postmodernistyczna, odrzucająca Dekalog, istnieje potrzeba podjęcia Nowej Ewangelizacji. „Nowość ewangelizacji to podjęcie zupełnie nowych i niespodziewanych zjawisk, sytuacji i wyzwań zmieniającego się społeczeństwa. Zakłada to nowy zapał, energię i chęć podjęcia się gigantycznego wysiłku i dzieła" – tłumaczył biskup warszawsko-praski.

ŹRÓDŁO: Internetowy Dziennik Katolicki [x. ak (KAI Ariccia) / Ariccia]
 
Za: INFOSac 25/09/2010 [29]