Home WiadomościArchiwum ISKK: Nowa sieć ankieterów Instytutu

ISKK: Nowa sieć ankieterów Instytutu

Redakcja
W Warszawie odbyły się warsztaty ankieterskie Instytutu Statystyki Kościoła SAC. Stu ankieterów z całej Polski przygotowuje się do prowadzenia badań ISKK w terenie. Dzięki nowej sieci ankieterskiej będzie można bardzo szybko przeprowadzać reprezentatywne w skali kraju sondaże i diagnozować problemu społeczne.

 
"Do tego przedsięwzięcia przygotowywaliśmy się od dwóch lat. Najpierw powstał pomysł utworzenia Forum Michała Archanioła zajmującego się najbardziej aktualnymi problemami polskiego społeczeństwa" – przyznaje ks. prof. Witold Zdaniewicz SAC Dyrektor ISKK.

Forum Michała Archanioła jest zespołem osób, który podejmuje refleksję nad polskim społeczeństwem. Oprócz diagnozy stawia on sobie za cel również proponowanie konkretnych rozwiązań i postulatów. „To taki katolicki think-thank" – dodaje ks. Dyrektor.

Dzisiejsze szkolenie jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia infrastruktury badawczej dla Forum. Ankieterzy wezmą udział w szkoleniu zorganizowanym przy współudziale Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W celu zdobycia praktycznych umiejętności badawczych zostaną zaangażowani w badaniu społeczności lokalnych prof. Włodzimierza Okrasy w ramach projektu z Narodowego Centrum Rozwoju.

Zdaniem ks. Zdaniewicza „to dla ankieterów dobra okazja, aby zdobyli niezbędny szlif ankieterski". Każdy uczestnik otrzyma tzw. pakiet ankietera oraz niezbędne zaświadczenia ankieterskie.

ks. Wojciech Sadłoń SAC


Warsztaty Ankieterskie ISKK i UKSW

W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskie w sobotę 18 września odbyło się szkolenie ankieterów, pn. Warsztaty Ankieterskie, zorganizowane w ramach realizacji Projektu badawczo-rozwojowego „Ryzyko i Rozwój Lokalny – Rola Trzeciego Sektora", kierowanym przez Prof. Włodzimierza Okrasę, Kierownika katedry Metodologii Badań Socjologicznych w Instytucie Socjologii WNHiS. W szkoleniu zorganizowanym wspólnie z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego, który dokonał rekrutacji ankieterów (budując ogólno-krajowa Sieć Ankieterską)  uczestniczyło ponad osiemdziesięciu ankieterów z całej Polski, zapoznając się z tematyką badania i z zasadami prowadzenia prac w terenie (zbieranie danych sondażowych).


Ankieterzy przyjechali z różnych, nieraz bardzo odległych zakątków Polski na zaproszenie ISKK. Do tej pory realizowali oni proste badania typu sprawozdawczo-statystycznego. „Teraz postanowiliśmy przygotować sieć ankieterską, która mogłaby prowadzić badania reprezentatywne w skali kraju" – stwierdził ks. prof. Witold Zdaniewicz, dyrektor ISKK.

Organizacja sieci ankieterskiej trwała ponad dwa lata. W tym roku dzięki współpracy z Instytutem Socjologii, w którym prowadzone są badania w Projekcie prof. W. Okrasy,  można było przeprowadzić (w tym sfinansować z budżetu Projektu) szkolenie wspólnie z Instytutem Socjologii UKSW.

Ankieterzy zostali przewiezieni do Auditorium Maximum trzema autokarami z siedziby ISKK na Skaryszewskiej. Wystąpienia powitalne, obok Prof. Włodzimierza Okrasy, wygłosili ks. prof. Tadeusz Bąk, Dyrektor Instytutu Socjologii oraz ks. prof. Witold Zdaniewicz, Dyrektor ISKK SAC. Następnie prof. W. Okrasa zapoznał zgromadzonych z tematyką projektu badawczego dotyczącego roli trzeciego sektora w społecznościach lokalnych, m. in., w redukcji   ryzyk lokalnych.  O podstawowych zasadach  prowadzenia wywiadu mówili, realizujący Projekt, członkowie Zespołu Badawczo-szkoleniowego: mgr. Aneta Marcinkowska, dr Rafał Lange oraz   Beata Witek i ks. mgr Wojtek Sadłoń. Mgr Adam Bartosiewicz (z Instytutu Nauk Politycznych)   instruował jak wypełniać kwestionariusz on-line (w systemie CAWI).

Każdy z ankieterów otrzymał pakiet szkoleniowo-operacyjny (Pakiet  Ankietera), oraz materiały informacyjne ISKK i  materiały promocyjne UKSW. Na zakończenie szkolenia, uczestnicy dokonali jego ewaluacji oraz wyrazili chęć (złożyli odpowiednie deklaracje) brania udziału w kolejnych fazach badania w Projekcie.

ks. Wojciech Sadłoń SAC
 
Za: INFOSac 25/09/2010 [29]
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda