Home WiadomościArchiwum Jasna Góra: Ratujmy małżeństwa, ratujmy rodziny!

Jasna Góra: Ratujmy małżeństwa, ratujmy rodziny!

Redakcja
Pod hasłem: „Polska odnawia małżeńskie śluby" odbywa się 26. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Przez dwa dni, 25 i 26 września w sanktuarium gromadziły się małżeństwa i rodziny wraz z pociechami z całej Polski. 

 
Udział w jasnogórskiej modlitwie i odnowienie ślubów małżeńskich jest dla pielgrzymów wyrazem sprzeciwu wobec ataków na chrześcijańską wizję małżeństwa. „Chodzi o to, by z jednej strony wykrzyczeć publicznie nasz sprzeciw wobec takiego traktowania małżeństwa i rodziny, jakie obserwujemy, a z drugiej strony, by zamanifestować naszą wolę trwania przy modelu dojrzałej miłości, trwałego małżeństwa i szczęśliwej rodziny" – mówił o.Andrzej Rębacz, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Uroczyste odnowienie ślubów będzie miało miejsce podczas niedzielnej Eucharystii.

*

W sobotę, Mszy św. odprawionej w Kaplicy Matki Bożej na rozpoczęcie pielgrzymki przewodniczył bp Kazimierz Górny, przewodniczący Rady ds. Rodziny.

We Mszy św. uczestniczyli przede wszystkim: duszpasterze diecezjalni rodzin, doradcy życia rodzinnego, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, ruchy rodzin. Obecny był bp Stanisław Stefanek i o. Andrzej Rębacz, obchodzący złoty jubileusz kapłaństwa. Z tej okazji został odczytany list abp Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do dostojnego jubilata.

Dramatyczną – w swej wymowie – homilię wygłosił o. Andrzej Rębacz. Krytykując stosunek rządu do metody in vitro mówił: „95 % dzieci tak poczętych musi umrzeć, żeby zaledwie 5 % mogło się urodzić. Metoda nie do przyjęcia. Biskupi to bardzo mocno wyakcentowali. Gdy się pojawił w Sejmie projekt zakazania in vitro – bez dyskusji go odrzucono. To gdzie my jesteśmy?" – pytał kaznodzieja. „Potrzeba nam odpowiedzialnych ludzi, ludzi sumienia w Sejmie, Senacie, Radzie Ministrów, nie chce mówić wyżej" – powiedział z naciskiem.

„Pierwsi chrześcijanie nie mieli żadnych praw prorodzinnych, byli tępieni, niszczeni, prześladowani, ale byli tak związani z Panem Bogiem, tak tym Bogiem silni, że Rzym upadł, a oni zwyciężyli i zbudowali nową cywilizację. Kochani duszpasterze rodzin, czcigodne panie i panowie, nie ma wyjścia, musimy podjąć zadanie pierwszych chrześcijan, wiara żywa, gorąca, płomienna, niezależnie od tego, jakich mamy parlamentarzystów, premierów, prezydentów. Chcemy być sobą, chcemy być Bogiem silni, żebyśmy mogli zwyciężyć, bo jesteśmy u Królowej, Ona nie przegrywa" – powiedział o. Rębacz.

O godz. 17.00 w Sali Papieskiej rozpoczął się koncert Eleni „Po słonecznej stronie życia". Wieczorem, o godz. 19.30 pielgrzymi uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich, a o godz. 21.00 w Apelu Jasnogórskim.

*

Centralnym punktem pielgrzymki była niedzielna Msza św. odprawiana o godz. 11.00 na Szczycie pod przewodnictwem bp diec. radomskiej Henryka Tomasika. Koncelebruje bp Kazimierz Górny, przewodniczący Rady ds. Rodziny. Podczas Eucharystii nastąpiło odnowienie ślubów małżeńskich, ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego i zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski.

„Wielką naszą tragedią jest to, że jest za słabe przygotowanie do sakramentu małżeństwa – powiedział w homilii bp Tomasik – Przygotowanie do małżeństwa to kształtowanie dojrzałej osoby w sobie, to przygotowanie do tego, aby podjąć odpowiedzialnie decyzję, aby przyjąć odpowiedzialność za drugą osobę i za rodzinę (…) Naszą przegraną jest to, że nawet rodziny chrześcijańskie, nawet rodzice chrześcijańscy nie aprobują przygotowania, które proponuje parafia, wspólnoty (…) Dlaczego ten ksiądz tak wymaga? Przecież ksiądz wie, że młodzi nie mają czasu. Nie ma czasu, aby stanął Chrystus między młodymi, to jest przegrana od początku" – podkreślił stanowczo kaznodzieja.

„Drodzy rodzice, pomóżmy naszym duszpasterzom w tym, aby młodzi ludzie przygotowali się naprawdę do sakramentu, aby nie był to przypadek, aby przygotowanie do ślubu nie kończyło się na zamówieniu sali na rok albo dwa lata przed wymaganym czasem, a potem zorganizowanie folkloru towarzyszącego sakramentowi – mówił biskup – Potrzebny jest duch wiary, duch modlitwy, pogłębienie nawet wiedzy religijnej na temat małżeństwa, sakramentu małżeństwa i moralności chrześcijańskiej, na to musi się znaleźć czas, bo będzie przegrana. Ileż przecież łez płynie w rozbitych małżeństwach, jak to się dzieje, że z miłości rodzi się potem taka nienawiść. Zapatrzeni, przytuleni, a potem przed sądem pełni nienawiści – nieprzygotowani!".

W modlitwie uczestniczyli m.in.: diecezjalni doradcy życia rodzinnego, przedstawiciele Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich z przewodniczącym dr Kazimierzem Kaperą, a także obrońcy życia.

Mszę św. poprzedził wykład dr Tadeusza Wasilewskiego nt. „Życie i godność każdej istoty ludzkiej a leczenie ludzkiej niepłodności" – prelekcja wygłoszona została o 9.00 w Sali o. A. Kordeckiego. Na Szczycie przed Mszą św. został także przedstawiony montaż słowno-muzyczny o godności, świętości, nierozerwalności małżeństwa i rodziny. Słowo powitania skierował do pielgrzymów o. Kamil Szustak.

Jak powiedział o. Andrzej Rębacz, już w maju do każdej kurii dostarczone zostały plakaty zapowiadające pielgrzymkę, aby informacja o pielgrzymce przekazywana była w ogłoszeniach duszpasterskich, i by z każdej parafii przybyła na Jasną Górę odpowiednio liczna delegacja.

„Na Jasną Górę zostały zaproszone wszystkie małżeństwa: szczęśliwe, by podziękowały Bogu za radość trwałego związku, małżeństwa zagrożone, by się oddały w opiekę Jasnogórskiej Królowej Rodzin, a także osoby porzucone, ale wierne przysiędze małżeńskiej, by nabrały sił do bohaterskiego świadectwa życia wyznawaną wiarą" – informuje o. Andrzej Rębacz.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mn

*

XXVI PIELGRZYMKA MAŁŻEŃSTW I RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ
pod hasłem: Polska odnawia małżeńskie śluby

25-26 września 2010

Jan Paweł II, wielki Papież małżeństwa i rodziny, na kilka miesięcy przed odejściem do Domu Ojca wołał: „Niestety, ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa" (Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli Forum Stowarzyszeń Rodzinnych, 18. 12. 2004r.).

Tę myśl podjął Episkopat Polski w roku ubiegłym w dokumencie wielkiej wagi: „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie", w którym czytamy: „Musimy z bólem powiedzieć, że w ostatnich latach obserwujemy mnożące się naciski zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa, których celem jest zniszczyć tradycyjne małżeństwo i rodzinę, na których opiera się nasza cywilizacja, oraz promować rozwiązłość. Ubolewamy, że wiele z tych działań znajduje swą inspirację bądź oparcie w niektórych organizacjach społecznych naszego Kraju, w polskim Parlamencie, w instytucjach ONZ oraz w Parlamencie Europejskim. Niektóre działania są tak trywialne, że wprost nieprawdopodobne, ale przecież niosą przerażające w skutkach spustoszenie". (n. 7 – Aroganckie ataki na małżeństwo i rodzinę).

W krajach, które bezkrytycznie ulegają tym atakom, obserwujemy bardzo groźne skutki. Oto narastają zastępy samotnych matek na zasiłku, miliony aborcji, setki tysięcy rozwodników i okaleczonych psychicznie ich dzieci, zastępy chorych na AIDS. Rosną też konta firm produkujących środki antykoncepcyjne i materiały pornograficzne, bogacą się na rozwodach prawnicy. Rodzenie dzieci pozostaje na dalekim planie, a jeśli się one pojawiają, to w rodzinach niepełnych, często patologicznych. Prasa raz po raz przypomina, że na naszych oczach Europa umiera!

Nie chcemy umierać!
Nie wolno nam tak bezmyślnie umierać!
Jak się jednak sprzeciwić tak potężnym siłom niszczycielskim?

Naszą siłą jest Chrystus, Ten przychodzący sakramentalnie do par małżeńskich w momencie ślubu. Dlatego Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski zaproponowała (29.05.2007), by pielgrzymkę małżeństw i rodzin na Jasną Górę łączyć z odnawianiem ślubów małżeńskich i to w następujący sposób:
1. W każdej parafii na centralnej Mszy św. w dniu pielgrzymki tj. w 4-tą Niedzielę września (w tym roku 26.09) po odpowiednim przygotowaniu małżeństwa odnowią śluby;
2. Z każdej parafii uda się w tym dniu na Jasną Górę odpowiednia delegacja i tam podczas centralnej Mszy św. wraz z innymi delegacjami odnowi swe śluby.

Chodzi o to, by z jednej strony wykrzyczeć publicznie nasz sprzeciw wobec takiego traktowania małżeństwa i rodziny, jakie obserwujemy, a z drugiej strony, by zamanifestować naszą wolę trwania przy modelu dojrzałej miłości, trwałego małżeństwa i szczęśliwej rodziny. Chcemy publicznie, jako wspólnota Polaków, uroczyście zaprosić Chrystusa, by na nowo zamieszkał w małżeństwach, uczynił je szczęśliwymi, a dzieciom zapewnił radość trwałego domu, w którym płonie dozgonna miłość rodziców. Wiemy, i to nie tylko w świetle wiary, ale także z badań statystycznych – światowych i polskich, – że z Chrystusem to jest możliwe, także w dzisiejszych czasach!

Zapraszamy wszystkie małżeństwa: szczęśliwe, by podziękowały Bogu za radość trwałego związku, małżeństwa zagrożone, by się oddały w opiekę Jasnogórskiej Królowej Rodzin, zapraszamy także osoby porzucone, ale wierne przysiędze małżeńskiej, by nabrały sił do bohaterskiego świadectwa życia wyznawaną wiarą.

Kto może, niech skorzysta z sobotniej części pielgrzymki, z Mszą św. za Ojczyznę, z koncertem Pani Eleni, z Drogą Krzyżową – koniecznie zabrać świece i z Apelem Jasnogórskim.

Warto zwrócić uwagę na ważny odczyt dra Tadeusza Wasilewskiego z Napromedica z Białegostoku, o 9.00 w Niedzielę, 26-go września.

Już w maju do każdej Kurii dostarczone zostały plakaty zapowiadające pielgrzymkę, a przeznaczone dla poszczególnych parafii. Prosimy zatem bardzo usilnie, by te plakaty znalazły się w gablotkach przykościelnych, by informacja o Pielgrzymce powtarzała się w ogłoszeniach duszpasterskich, by z każdej parafii przybyła na Jasną Górę odpowiednio liczna delegacja.

O słuszności tej formy troski o małżeństwa i rodziny niech świadczą liczby uczestników w pielgrzymce w ostatnich latach: 2007 – 3.000 osób, 2008 – 10.000, a w roku ubiegłym 2009 – 30.000!

Dostojnym Pasterzom Diecezji dziękujemy za skuteczne poparcie, Duszpasterzom Rodzin za cierpliwe propagowanie pomysłu, a wszystkim Proboszczom za niezmordowaną troskę o rodziny na bardzo wielu płaszczyznach, także w organizowaniu odnowienia ślubów małżeńskich w parafii i w wysyłaniu delegacji na Jasną Górę.

o. Andrzej Rębacz
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

Warszawa, 1.09.2010

*

Polska odnawia małżeńskie śluby

Odnowienie przysięgi małżeńskiej w parafiach, a w sposób szczególny na Jasnej Górze proponuje Rada ds. Rodziny. – Chcemy publicznie, jako wspólnota Polaków, uroczyście zaprosić Chrystusa, by na nowo zamieszkał w małżeństwach – podkreśla o. Andrzej Rębacz. Odnowienie ślubów odbędzie się 26 września.

 
Od trzech lat, z inicjatywy Rady ds. Rodziny działającej przy Konferencji Episkopatu Polski, krajowe pielgrzymki rodzin do jasnogórskiego sanktuarium połączone są z odnawianiem ślubów małżeńskich. XXVI Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin odbędzie się w dniach 25 i 26 września.

„Chcemy publicznie, jako wspólnota Polaków, uroczyście zaprosić Chrystusa, by na nowo zamieszkał w małżeństwach, uczynił je szczęśliwymi, a dzieciom zapewnił radość trwałego domu, w którym płonie dozgonna miłość rodziców" – podkreśla o. Andrzej Rębacz z Rady ds. Rodziny działającej przy Konferencji Episkopatu Polski, zachęcając do udziału w pielgrzymce.

Pielgrzymi spotkali się w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze w sobotę, 25 września o godz. 15.30. Po Mszy św. w intencji Ojczyzny wysłuchali koncertu Eleni, a potem, niosąc zapalone świece, odprawili nabożeństwo Drogi Krzyżowej na jasnogórskich Wałach.

W niedzielę zebrani na Jasnej Górze wysłuchali wystąpienia dr. Tadeusza Wasilewskiego z białostockiej kliniki Napromedica, który powie o leczeniu niepłodności.

Najważniejszym punktem spotkania była Msza św. o godz. 11.00 pod przewodnictwem biskupa radomskiego Henryka Tomasika. Podczas Eucharystii, delegowane z parafii małżeństwa uroczyście odnowili swoje śluby i zawierzyli się Królowej Polski. Ślubowali też nowi doradcy życia rodzinnego. Śluby małżeńskie były odnawiane tego dnia również w polskich parafiach.

O. Rębacz zwrócił uwagę na fakt, że w Polsce coraz więcej jest samotnych matek i rozwodników. Podkreśla rosnącą liczbę aborcji, a jednocześnie bogacenie się firm produkujących środki antykoncepcyjne i materiały pornograficzne. Zauważa, że rodzenie dzieci pozostaje na dalekim planie, a jeśli się one pojawiają, to w rodzinach niepełnych, często patologicznych. „Nie chcemy umierać! Nie wolno nam tak bezmyślnie umierać!" – apeluje duchowny na stronach internetowych Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

W 2007 r. Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski zaproponowała, by pielgrzymkę małżeństw i rodzin na Jasną Górę łączyć z odnawianiem ślubów małżeńskich. W związku z tym, w każdej parafii na Mszy św. w dniu pielgrzymki czyli w 4. niedzielę września małżeństwa odnawiają śluby. Z każdej parafii udaje się też w tym dniu na Jasną Górę delegacja, by odnowić swe śluby przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Jak podkreśla o. Rębacz, chodzi przede wszystkim o to, by zamanifestować wolę trwania przy modelu dojrzałej miłości, trwałego małżeństwa i szczęśliwej rodziny.

Na pielgrzymkę co roku przybywa coraz więcej osób. Jak podaje o. Rębacz, 2 lata temu było ich 10 tysięcy, w ubiegłym roku aż 30 tysięcy. Zaproszone są na nią wszystkie małżeństwa, ale również osoby porzucone, wierne przysiędze małżeńskiej – „by nabrały sił do bohaterskiego świadectwa życia wyznawaną wiarą".

(jl, md © Biuro Prasowe KEP 2010) 

 
Więcej na: www.jasnagora.com (linki)
SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda