Artyści z Izbicy Kujawskiej

Grupa podopiecznych tworząca "Silną Grupę Teatralną" wzięła udział w 10-tym Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie to miało miejsce 13 marca 2009 r. w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku. Nasi pensjonariusze zaprezentowali spektakl p.t.: "Jaś i Małgosia inaczej".

Przesłaniem tej inscenizacji było ukazanie i rola witamin we właściwym odżywianiu. Spektakl powstał dzięki wspólnej pracy zespołu terapeutyczno -rehabilitacyjnego. Wysiłek pań: Marii Magdaleny Błajet, Anny Guzowskiej i Wioletty Jamróz oraz pana Marcina Rakowskiego dał efekt w postaci 2. miejsca, które zajęła nasza grupa. Narratorką w przedstawieniu była pani Małgorzata Kujawska – opiekunka grupy 3.

Z racji udziału w przeglądzie nasi podopieczni otrzymali też upominki od burmistrza Izbicy Kujawskiej pana Bogdana Sadowskiego.

Więcej na stronie Prowincji Polskiej Matki Boskiej Częstochowskiej Księży Orionistów.