Home WiadomościArchiwum Beatyfikacja ks. Sopoćki – współpracownika s. Faustyny w głoszeniu orędzia Bożego Miłosierdzia

Beatyfikacja ks. Sopoćki – współpracownika s. Faustyny w głoszeniu orędzia Bożego Miłosierdzia

Redakcja

Ks. Michał Sopoćko – spowiednik s. Faustyny i orędownik Bożego Miłosierdzia – zostanie wyniesiony na ołtarze 28 września 2008 r. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.Mszy Świętej beatyfikacyjnej przewodniczyć będzie abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji do Spraw Świętych.

Od Niedzieli Miłosierdzia, 30 marca br., parafie archidiecezji białostockiej przyjmują obraz Jezusa Miłosiernego. W ten sposób wierni przygotowują się do beatyfikacji Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, która odbędzie się 28 września.

Nawiedzenie, które rozpoczęło się w parafii katedralnej, zakończy się w przeddzień beatyfikacji w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. W tym właśnie kościele znajdują się doczesne szczątki Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki (przeniesione z cmentarza farnego 30 listopada 1988 r.). W dolnym kościele od 1993 r. znajdują się także relikwie Świętej Siostry Faustyny i obraz Jezusa Miłosiernego.

Białystok określany jest jako "Miasto Miłosierdzia". Wciąż żywa jest tu pamięć o spowiedniku s. Faustyny. Wierni wspominają ks. Michała Sopoćkę zwłaszcza w dniu jego imienin (29 września), w rocznicę przeniesienia zwłok Sługi Bożego do kościoła Miłosierdzia Bożego (30 listopada) oraz w rocznicę śmierci, która była wówczas jednocześnie dniem imienin s. Faustyny (15 lutego). Obecnie wspomnienie liturgiczne św. Faustyny Kowalskiej obchodzone jest 5 października, wspomnienie liturgiczne ks. Michała Sopoćki od dnia beatyfikacji będzie obchodzone właśnie 15 lutego. Data beatyfikacji też jest symboliczna – 28 września w archidiecezji białostockiej obchodzony jest jako Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów, a zarazem rocznica śmierci abp. Edwarda Kisiela, który rozpoczął przed laty starania o beatyfikację ks. Sopoćki, a w swoim testamencie zapisał, że wszystkie swoje cierpienia ofiaruje w intencji kapłanów diecezji, "aby byli święci". Beatyfikacja odbędzie się dokładnie w 15. rocznicę śmierci abp. Kisiela.

Uroczystość rozpocznie się 28 września w dolnym kościele – u grobu ks. Michała Sopoćki. Stamtąd, kilka minut przed godz. 11.00, orszak przejdzie do ołtarza polowego. Eucharystii, w trakcie której do chwały ołtarzy zostanie wyniesiony Sługa Boży przewodniczył będzie abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji do Spraw Świętych. W uroczystości weźmie udział około 120 biskupów, w tym metropolita wileński kard. Audrys Juozas Bačkis, metropolita mińsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz oraz prymas Polski kard. Józef Glemp.

"Ojcze Święty, Arcybiskup Białostocki, pokornie prosi Waszą Świątobliwość ażebyś raczył zaliczyć w poczet błogosławionych Sługę Bożego Księdza Michała Sopoćkę" – tymi słowami metropolita białostocki abp Edward Ozorowski zwróci się do abp. Amato, reprezentanta Ojca Świętego, rozpoczynając ryt beatyfikacji. Następnie ks. prał. Krzysztof Nitkiewicz, postulator procesu beatyfikacyjnego, przedstawi krótki życiorys Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki.

Wówczas prefekt Kongregacji do Spraw Świętych odczyta po łacinie list apostolski, którym Ojciec Święty zalicza w poczet błogosławionych Sługę Bożego ks. Michała Sopoćkę, a chwilę później metropolita białostocki przeczyta formułę beatyfikacyjną w języku polskim. W trakcie uroczystego śpiewu "Alleluja" W.A. Mozarta zostanie odsłonięty obraz przedstawiający ks. Michała Sopoćkę, a z dolnego kościoła wyruszy procesja z relikwiami kapłana. Relikwie nieść będzie kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. kan. Andrzej Kozakiewicz w otoczeniu sześciu sióstr z lampionami ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, do założenia którego przyczynił się ks. Sopoćko. Kiedy relikwie ucałuje abp Amato, zostaną one wraz ze świecami złożone przed odsłoniętym obrazem. Po okadzeniu obrazu i relikwiarza, prefekt Kongregacji do Spraw Świętych zakończy ryt beatyfikacji, a arcybiskup Edward Ozorowski podziękuje Ojcu Świętemu za dar nowego błogosławionego.

Podczas Mszy św. homilię wygłosi metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Wezwania modlitwy powszechnej zostaną odczytane w języku polskim, litewskim i białoruskim. Pod koniec Eucharystii słowo do wiernych skierują prymas Polski kard. Józef Glemp, metropolita wileński kard. Audrys Juozas Baczkis i metropolita mińsko-mohylewski abp. Tadeusz Kondrusiewicz.

Dostrzegając niezwykle gorliwą służbę Bogu i Kościołowi w kapłaństwie oraz świętość życia ks. Sopoćki wszczęto w 1987 roku jego proces beatyfikacyjny. Rozpoczął go abp Edward Kisiel, dzieło to kontynuowali jego następcy: abp Stanisław Szymecki i abp Wojciech Ziemba. Etap diecezjalny zamknięto w 1993 roku.

W roku 2002 dokumentacja procesu wraz z obszerną biografią ks. Sopoćki, zestawiona w tzw. positio, przekazana została do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie. W roku 2004 komisja teologów powołana przez Kongregację pozytywnie oceniła opracowanie positio, a następnie komisja kardynałów przyjęła i potwierdziła orzeczenie teologów. W następstwie tych prac Kongregacji w 20 grudnia 2004 r. w Watykanie ogłoszony został uroczyście w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego. W grudniu 2007 r. zatwierdzony został w Watykanie cud za przyczyną Sługi Bożego. W następstwie tego w styczniu 2008 r. z potwierdzeniem Ojca Świętego Benedykta XVI wyznaczono termin i miejsce beatyfikacji Sługi Bożego.

Ksiądz Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 r., ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Wilnie i tam w 1914 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki wikariusza, kapelana wojskowego, ojca duchownego kleryków i wykładowcy uniwersyteckiego.

W 1933 r. spotkał siostrę Faustynę i został jej spowiednikiem. Był pierwszym kapłanem, który uwierzył w otrzymywane przez nią objawienia. Zatroszczył się o potwierdzenie, że s. Faustyna jest osobą wiarygodną, a potem do końca swego życia propagował kult Miłosierdzia Bożego. Kazał s. Faustynie spisywać swoje prywatne objawienia, powstał z nich "Dzienniczek". Postarał się też o namalowanie obrazu Jezusa Miłosiernego.

Po zamieszkaniu w 1947 r. w Białymstoku, słowem i piórem głosił Boże Miłosierdzie. Wykazywał głęboką wiarę, heroiczną cierpliwość i miłość
zwłaszcza do ludzi biednych. Dał wzór duszpasterza w niesprzyjających
okolicznościach, spowiednika w sprawach trudnych, głosiciela Ewangelii różnym narodom.

Jan Paweł II uwieńczył dzieło ks. Michała, gdy ustanowił II Niedzielę Wielkanocną niedzielą Miłosierdzia, siostrę Faustynę wpisał w poczet świętych i wyłożył w encyklice Dives in misericordia, jak należy rozumieć Miłosierdzie Boga w Nim samym i w relacji do świata.

Ksiądz Michał Sopoćko będzie drugim błogosławionym z Białegostoku. W 1991 r. papież Jan Paweł II beatyfikował siostrę Bolesławę Lament. Do błogosławionych zaliczani są też kapłani z tej archidiecezji, którzy zostali uznani za męczenników II wojny światowej.

BP KEP

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda