Benedyktyni: Jubileusz 25 lat istnienia Klasztoru Zwiastowania w Biskupowie

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 IX 1986 r., o. Ludwik Mycielski, benedyktyn z Tyńca, otrzymał z rąk opata Augustyna Jankowskiego uroczyste błogosławieństwo na podejmowanie trudu zakładania nowego klasztoru. Następnego dnia, w święto Matki Bożej Bolesnej, o. Ludwik wyjechał z Tyńca na Śląsk Opolski i osiadł w Bielicach, wiosce nieopodal Łambinowic. Ten dzień przyjmujemy jako datę fundacji naszego klasztoru.


Jest też jeszcze jedna ważna data. Otóż niespełna rok później, 28 VIII
1987, o. Ludwik, już nie sam, ale z grupą pierwszych współbraci, przeniósł się
do Biskupowa, gdzie – dzięki Bogu – klasztor istnieje i rozwija się po dziś
dzień.

Zatem na rok 2011/2012 przypada czas naszego Jubileuszu – 25 lat
istnienia benedyktyńskiego Klasztoru Zwiastowania, tu, na Śląsku Opolskim.

W tym czasie chcemy Panu Bogu szczególnie dziękować za dar tej fundacji
i do tego dziękczynienia chcemy zaprosić wszystkich. Jednak – jak napisał bł.
Jan Paweł II – Jubileusz to nie tylko
wspominanie przeszłości, ale także prorocza zapowiedź przyszłości. Dlatego
też chcemy, by jubileuszowy czas łaski zaowocował w nas pogłębieniem naszej
więzi z Bogiem, większą integracją wspólnoty, wzmocnieniem więzi z naszymi
przyjaciółmi, oblatami, oraz z przyjeżdżającymi do nas gośćmi.

Nasz Jubileusz rozpoczęliśmy 15 IX od pielgrzymki całej wspólnoty na
Jasną Górę, aby w szczególny sposób podziękować Maryi za istnienie naszego
klasztoru i Jej zawierzyć naszą przyszłość.

Kolejnym punktem jubileuszowego świętowania była uroczystą Mszą Świętą
w niedzielę 18 IX w kościele parafialnym w Biskupowie, której przewodniczył ks.
abp. Alfons Nossol udzielając przy tej okazji święceń diakonatu jednemu z
naszych braci.

W sposób szczególny chcieliśmy też podziękować współbraciom z Tyńca, z
których wspólnoty zrodził się nasz mały klasztor. 25 IX, w niedzielę, wraz z
licznym gronem mieszkańców Biskupowa i przyjaciół naszego klasztoru przybyliśmy
do tynieckiego opactwa. Wspólnie celebrowanej Mszy św. przewodniczył opat
Bernard Sawicki.

Wierzymy, że każdy dzień tego Roku Jubileuszowego będzie niósł w sobie
jakiś szczególny dar Bożej łaski. Pragniemy, aby spłynęły one także na tych
wszystkich, którzy noszą nas w swoich sercach.

OO. Benedyktyni/red.