Błogosławieństwo kościoła i domu zakonnego redemptorystów w Grodnie

100218d.png Dnia 14 lutego b.r. miało miejsce uroczyste błogosławieństwo nowego kościoła p.w. Najświętszego Odkupiciela i poświęcenie domu zakonnego i katechetycznego redemptorystów w Grodnie na Dziewiatówce. Aktu błogosławieństwa dokonał ordynariusz grodzieński ks. bp Aleksander Kaszkiewicz. W uroczystości udział wzięli dostojni goście – przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Ryszard Bożek, wikariusz generalny biskupa grodzieńskiego ks. prałat Michał Sopata, p/o konsula generalnego Konsulatu RP w Grodnie pan Jan Sroka, kapłani z parafii grodzieńskich, siostry zakonne.

Uroczysta Msza Święta z błogosławieństwem kościoła rozpoczęła się o godz. 12:00, przewodniczył jej ks. bp Aleksander. – To działanie Opatrzności Bożej, która posłużyła się osobami ks. biskupa i ówczesnego prowincjała, że właśnie w tym miejscu powstał kościół, który obecnie znajduje się w centrum nowego osiedla – podkreślono w powitaniu.  Homilię podczas Mszy Świętej wygłosił Ojciec Prowincjał, w której wskazał zaufanie Bogu jako drogę do szczęścia, do zbudowania wspólnoty, która właśnie jest żywym Kościołem. Po Mszy Świętej Ksiądz Biskup pobłogosławił nowy dom zakonny.
 
100218e.png

Historia pobytu redemptorystów w Grodnie sięga początków lat 90-tych XX wieku. Wówczas rozpoczęły się starania o założenie tutaj nowej placówki redemptorystów. W 1993 roku powstaje nowa parafia p.w. Najświętszego Odkupiciela, mimo że wokół tego miejsca, gdzie dzisiaj są bloki mieszkalne, wtedy było szczere pole. W 1994 roku powstaje mała tymczasowa kapliczka, gdzie do grudnia ubiegłego roku były sprawowane wszystkie nabożeństwa. Budowa nowego kościoła rozpoczyna się w 1996 roku dzięki staraniom o. Waldemara Słoty, ówczesnego proboszcza. Chociaż na dzień dzisiejszy kościół nie jest jeszcze w pełni wyposażony, to jednak uroczystość jego błogosławieństwa daje nadzieję na rychłą jego konsekrację. Wielu parafian tu przychodzi, by spotkać się z Bogiem i prosić Go o jak najszybsze zakończenie prac wykończeniowych i uporządkowania kościoła.

O. Wiktor Bochan CSsR
GrodnoNiżej przytaczam wrażenia z uroczystości jednej z młodych parafianek – Tatiany Romańczuk:
 
Niekiedy jest nam dane zbyt mało czasu na realizację naszych marzeń… Czasu mało, ale jest radość!
14 lutego w naszej parafii odbyło się błogosławieństwo kościoła. To jest radością duszpasterzy, to jest radością każdego z nas! Było wielu gości: wśród nich  biskup Aleksander, o. Prowincjał Ryszard Bożek. Młodzież z kwiatami cicho powtarzała słowa powitania. Podczas Mszy Świętej o. Prowincjał dzielił się swoimi przeżyciami, mówił o zaufaniu, o zaufaniu Bogu. To jest droga do szczęścia!
Błogosławieństwo kościoła – wielkie wydarzenie w historii Kościoła Grodzieńskiego. Nie tak dawno temu tu było czyste pole, potem dzieci i młodzież, którzy układali kamienie przed kapliczką – dzisiaj piękny kościół, a my jesteśmy świadkami tych niezwykłych wydarzeń. Modlitwa Ojcze nasz…, ludzie trzymają się za ręce, to jest głos jedności, aż ciarki po plecach. I krzyk w sercu: „Tu mieszka Bóg!”  Kościół na Białorusi żyje, przekonałam się o tym jeszcze raz!