Wspomnienie pośmiertne śp. Ks. Feliksa Filipowskiego MSF

Śp. Ks. Feliks Filipowski urodził się 21.05.1933 r. w Wójcinie jako jedno z sześciorga dzieci. 02.09.1949 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Szczytnej. Nowicjat rozpoczął 14.08.1952 r. w Kazimierzu Biskupim, a swoją pierwszą profesję zakonną złożył w rok później w Górce Klasztornej, w uroczystość Wniebowzięcia NMP. Profesję wieczystą złożył w Kazimierzu Biskupim 15.08.1957 r.


Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych dnia 26.05.1960 r. otrzymał w Poznaniu z rąk J.E. Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka święcenia kapłańskie. Po święceniach kontynuował jeszcze dwuletnie tzw. Studium Pastoralne w Krakowie. 13.05.1962 r. przeznaczony został dekretem Prowincjała do pracy duszpasterskiej w Kazimierzu Biskupim, a stamtąd w rok później trafił do Tarnówki na trzy lata do pracy jako wikariusz parafialny. Pracował duszpastersko w Uniechowie, w Szczytnej, w Smogórach, Ośnie Lubuskim, w Złotowie.

01.07.1972 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii p.w. św. Anny w Kiszewie w dekanacie obornickim. Funkcję proboszcza pełnił przez 9 lat, po czym przeniesiony został do domu zakonnego w Górce Klasztornej. Jako duszpasterz pracował kolejno na różnych placówkach: na Szczytniku, w Żernicy, w Gliwicach.

W 1992 r. otrzymał zaproszenie od biskupa Jana Purwińskiego do pracy na terenie Diecezji Żytomierskiej na Ukrainie, gdzie został mianowany proboszczem parafii w Czerwonoarmiejsku oraz w wioskach Koszelówka i Rad-Bolarka. Na Ukrainie pracował do 1996 r., następnie przeniesiony został do Poznania, gdzie spędził resztę swego życia. Pozostał zaangażowany na rzecz Ukrainy, zbierając ofiary i przeznaczając je dla misjonarzy, tam pracujących. W Poznaniu zaangażował się również w neokatechumenat, gdzie zawsze chętnie służył pomocą.

Ostatnie lata jego życia nacechowane były chorobą, która powoli zabierała jego siły.

Swą ziemską  egzystencję zakończył w 77 roku życia, po ponad 60 latach pobytu u Misjonarzy Świętej Rodziny i w 50 roku kapłaństwa, którego Złoty Jubileusz obchodziłby w maju tego roku. Zmarł w szpitalu w Poznaniu, w dzień po przyjęciu Sakramentu Namaszczenia Chorych, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, dnia 06.01.2010 r.

W sobotę 09.01.2010 r. odprowadzony został w ostatnią drogę na Junikowski Cmentarz. W pogrzebie uczestniczyło 20 kapłanów (2 z neokatechumenatu), kilku kleryków oraz braci zakonnych. Mszy św. przewodniczył Ks. Prowincjał Marian Kołodziejczyk MSF, a słowo Boże wygłosił Ks. Grzegorz Kałdowski MSF – Rektor Domu Prowincjalnego.

Ks. Feliks Filipowski MSF – 21.05.1933 r. – 06.01.2010 r.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie…


Opracował  Ks. Bogdan Mikutra MSF – Sekretarz Prowincjalny.    Poznań, 11.01.2010