Sympozjum: Sakrament Małżeństwa w postchrześcijańskiej europie

W dniach 10-11 lutego 2010 r. w Kazimierzu Biskupim k. Konina odbył się – organizowany przez WSD Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny – X Sympozjum Teologiczne pt. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA W POSTCHRZEŚCIJAŃSKIEJ EUROPIE. Poniżej prezentujemy organizatorów spotkania oraz program sympozjum.

Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Sekcja w Kazimierzu Biskupim, Zakład Teologii Moralnej i Duchowości, Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Referat Rodzin Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Włocławskiej.

Główny odpowiedzialny: Ks. dr Andrzej Pryba MSF, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Teologicznego UAM, Sekcja w Kazimierzu Biskupim.

Patronat honorowy: JE ks. bp dr Wiesław Mering – Biskup Diecezjalny Diecezji Włocławskiej, Ks. Marian Kołodziejczyk MSF – Prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Janusz Puszkarek – Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

Patronat medialny: Radio Emaus, Radio Planeta fm, Telewizja Informacyjna TV Konin, Przewodnik Katolicki, Wydawnictwo Hlondianum.

Program sympozjum:

Środa, 10.02.2010


9.30 – Eucharystia – przewodniczenie: JE ks. bp dr Wiesław Mering (Włocławek). Homilia: ks. Marian Kołodziejczyk MSF Prowincjał Misjonarzy Świętej Rodziny
11.00 – Słowo otwarcia: ks. Marian Kołodziejczyk MSF, Prowincjał Polskiej Prowincji MSF (Poznań)
11.10 – Słowo wprowadzenia: ks. prof. dr hab. Jerzy Troska, Kierownik Zakładu Teologii Moralnej
i Duchowości WT UA M w Poznaniu

Sesja 1.

Prowadzący: ks. dr Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań)
11.30 – Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz (UAM Poznań): O (nad)używani u przedrostka „post" w czasach (po)nowoczesnych
12.00 – Ks. dr Władysław Szewczyk (UKS W Warszawa): Małżeństwo jako „system" – plusy i minusy
12.30 – Dyskusja

Sesja 2.

Prowadzący: ks. prof. dr hab. Jerzy Troska (UAM Poznań)
14.30 – Prof. dr hab. Andrzej Urbaniak (PUT Poznań): Percepcja sakramentalności małżeństwa u narzeczonych
15.00 – Ks. prof. dr hab. Janusz Gręźlikowski (UKSW Warszawa): Podstawowe wartości i idee ustawodawstwa i nauczania Kościoła o małżeństwie dla Europy i świata
15.30 – Dyskusja

Sesja 3.

Prowadzący: ks. dr Piotr Piasecki OMI (UA M Poznań)
16.30 – Dr Józef Szopiński (Lublin): Więź małżonków a kreatywność ich dzieci we własnej rodzinie i pracy
17.00 – Red. Wiesław Gajewski (Fundacja „Czystych Serc" Bydgoszcz): Sakramentalność małżeństwa ratunkiem dla Europy
18.00 – Dyskusja

Czwartek, 11.02.2010
 
Sesja 4.

Prowadzenie: ks. dr Henryk Witczak (PWT Warszawa)
9.00 – Ks. dr Andrzej Pryba MSF (UAM Poznań): Znaczenie i wartość sakramentalnego małżeństwa
9.30 – Ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz (UAM Poznań): Małżeństwo sakramentem dnia codziennego
10.00 – Ks. dr Marek Pluta (WSD Łódź): Małżeństwo drogą świętości. Propozycje Ruchu „Equipes Notre-Dame"
10.30 – Dyskusja

Sesja 5.

Prowadzenie: ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz (UAM Poznań)
11.15 – Ks. dr Andrzej Cieślik (DR Sosnowiec): Małżeństwo nierozerwalne? Zrozumieć przeżywane problemy czy bronić sakramentalności małżeństwa?
11.45 – Dr Monika Waluś (Laboratorium „Więzi" Warszawa): Po rewolucji seksualnej: małżeństwo?
12.15 – Dyskusja panelowa: Przygotować do sakramentalnego małżeństwa. Ale jak? Prowadzenie: Red. Alicja Sienkiewicz-Górnicka (Warszawa).Udział biorą: Dr Monika Waluś (Laboratorium „Więzi" Warszawa), Ks. dr Andrzej Cieślik (Diecezjalny Duszpasterz Rodzin Sosnowiec), Ks. Tomasz Górecki MSF (Członek Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin przy Zarządzie Generalnym MSF w Rzymie)
13.00 – Zakończenie Sympozjum
 

Opracował  Ks. Bogdan Mikutra MSF – Sekretarz Prowincjalny.