Bp Mendyk: Zawierzmy cały rok szkolny Bożej Opatrzności

Ponad
pięć milionów uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. 1 września
w kościele franciszkanów w Legnicy bp Marek Mendyk, przewodniczący
Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podczas
mszy św. zawierzył cały rok szkolny Bożej Opatrzności.

Bp
Mendyk przypomniał o zadaniach szkoły wobec uczniów. „Szkoła ma
trzy zadania, które powinna wypełnić, i to w możliwie najlepszy
sposób" – zaczął.

„Zadanie
pierwsze to przekaz informacji, co inaczej nazywamy kształceniem
(….). Drugim zadaniem szkoły jest formowanie naszych sumień,
czyli kształtowanie, wychowanie (…). (Trzecim zadaniem) to
formacja patriotyczna" – wyliczał i wyjaśniał przewodniczący
Komisji.

Bp
Marek Mendyk życzył uczniom, aby w nowym roku szkolnym obecna była
z nimi Maryja i by wypraszała im wiele łask. A nauczycielom i
wychowawcom życzył, aby ich „siew i podlewanie" owocowały
wzrostem duchowym ich podopiecznych.

Przy
okazji przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski podziękował franciszkanom i o. Józefowi Szańcy,
dyrektorowi Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im.
św. Franciszka w Legnicy za prowadzenie szkół, w których nie
tylko kształci się młodych ludzi, ale i wychowuje, i uczy postawy
patriotycznej.

Na
mszy obecny był także przełożony krakowskiej prowincji
franciszkanów, która jest organem założycielskim i prowadzącym
obie szkoły w Legnicy.

Prowincjał
o. Jarosław Zachariasz przytoczył łacińską sentencję wielkiego
myśliciela franciszkańskiego św. Bonawentury „Non est perfecta
cognitio sine
dilectione" (Nie
ma prawdziwego poznania bez umiłowania).
Zdaniem zakonnika najgłębsze
tajemnice, zarówno te Boskie jak i ludzkie, może poznać jedynie
ten, kto naprawdę kocha.

O.
Zachariasz życzył młodzieży, aby osiągnęli taki poziom wiedzy,
która pozwoli im sensownie żyć.

jms