Bracia Mniejsi: IV spotkanie ‚Pro Dialogo’ OFMConv

W dniach 5-9 września 2011 r. w Międzynarodowym Centrum Franciszkańskim ds. Dialogu w Asyżu (CEFID) odbyło się czwarte spotkanie „Pro Dialogo” Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów), pochodzących z różnych części świata (Chorwacja, Japonia, Indie, Włochy, Kazachstan, Rumunia i Turcja).

Spotkanie, zostało zorganizowane przez CEFID i animowane przez Delegata generalnego ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego (EDI) fr. Silvestro Bejan. Tegoroczny temat brzmiał: „25. rocznica Światowego Dnia Modlitw o Pokój z 27 października 1986 r.”.

Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali czterech cennych referatów: „Obchody 25. Rocznicy Swiatowego Dnia Modlitw o Pokój” (fr. Egidio Canil, wikariusz Sacro Convento); „’Duch Asyżu’. Perspektywy teologiczne” (prof. Francesco Testaferri, wykładowca teologii w Instytucie Teologicznym w Asyżu); „Droga ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego OFMConv w ostatnich 25 latach” (fr. Silevestro Bejan, delegat generalny ds. EDI); „Światowy Dzień Modlitw o Pokój, Asyż 1986, opowiedziany przez świadka” (fr. Vincenzo Colli, ex-kustosz Sacro Convento).

Poza pogłębieniem ‘Ducha Asyżu’ spotkanie pozwoliło uczestnikom na podzielenie się własnymi doświadczeniami na polu dialogu nabytymi na różnych polach duszpasterskich. Uczestnicy starali się również określić mechanizmy, które pozwolą rozwijać się razem i współpracować, co stanowi najlepszy sposób, by dać się poznać jako bracia mniejsi konwentualni. Ta wspólna droga miała już swój początek, i będzie miała trudne chwile, ale musi być kontynuowana, i powoli rozbudzić zainteresowanie całej naszej rodziny franciszkańskiej.

Podczas rozmów ustalono także miejsce i czas kolejnego spotkania: odbędzie się ono w dniach 9-14 stycznia 2012 r. w Iskenderun w Turcji. Jego tematem będzie: „Wśród muzułmanów z Bożego natchnienia”. Na to spotkanie są zaproszeni wszyscy bracia, którzy żyją i pracują wśród muzułmanów, a także ci bracia, którzy takim tematem się interesują  lub ich pasjonuje.

Delegat generalny, z okazji 25. rocznicy Dnia Modlitw o Pokój, której obchody odbędą się w październiku br., przekazał uczestnikom pięć broszur dotyczących formacji do dialogu, przygotowanych przez Zakon. Można je także odnaleźć w formacie PDF na różnych stronach internetowych naszego Zakonu (np. www.lospiritodiassisi.org); służą one jako pomoc w pracy duszpasterskiej, a przede wszystkim w osobistej i wspólnotowej formacji do dialogu. Podkreślają konieczność stawiania czoła współczesnym wyzwaniom na tym polu i pomagają zrozumieć istotę dialogu z drugim człowiekiem. Dają zatem liczne możliwości zrozumienia nie tylko w sferze teoretycznej, ale i praktycznej.

Przedstawiona została również fiszka liturgiczna, czyli propozycja franciszkańska dla obchodów wspomnianej rocznicy w prowincjach/kustodiach (także jej tekst można odnaleźć na stronach internetowych).

W ostatnim dniu uczestnicy spotkania wraz z niektórymi członkami prowinicjalnej komisji GPSCEDI konferencji CIMP i wspólnotą Sacro Covento modlili się przy grobie św. Franciszka. Otrzymali lampki, symbol ‘Ducha Asyżu’, by posługiwać się nimi jako widzialnym znakiem podczas różnych liturgii celebrowanych w prowincjach i kustodiach.

Przesłanie spotkania można ująć w następujących słowach: brat mniejszy konwentualny jest powołany do przyjęcia ‘Ducha Asyżu’, jakby to była jego ‘forma vitae’, szukając coraz bardziej skutecznych znaków dla jego realizowania i wyrażania poprzez modlitwę, świadectwo życia, ewangelizację, głoszenie i dialog. Ma być prorockim, znakiem ‘Ducha Asyżu. Innymi słowy: „Człowiek zakorzeniony w Bogu, uświęca miejsce w którym żyje i pomaga innym we wspólnej wędrówce, oto jest ‘Duch Asyżu’; oto jest sposób życia franciszkańskiego zakonnika w świecie”.

cefid

Za: www.ofmconv.org.