Bracia Mniejsi: „Osobowość a nawrócenie” – książka o. dra Borysa Sińskiego

Przedstawiamy najnowszą pozycję książkową o. Borysa. Jest to niezykła literatura wskazująca na związki między osobowością człowieka a momentem przełomu życiowego jakim jest zwrócenie się ku Bogu. Nie mamy tu do czynienia z hipotezami. Autor przeprowadza psychologiczno-pastoralną analizę osobowości nawróconych członków zakonów i grup religijnych. Polecamy. Książkę można nabyć na furcie klasztornej w Poznaniu, na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, jak również w samego autora.

 
Spis treści:

1.      Nawrócenie religijne jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

2.      Nawrócenie w świetle teologii

3.      Psychologiczne koncepcje nawrócenia religijnego

4.      Psychologiczna charakterystyka zjawiska nawrócenia religijnego

5.      Empiryczne podstawy badań własnych

6.      Charakterystyka przebiegu nawróceń osób badanych

7.      Charakterystyka osobowości osób nawróconych

8.      Osobowość a intensywność nawrócenia

9.      Osobowość a przebieg nawrócenia (nawrócenia na drodze kryzysów, stopniowe i nagłe)

10.  Osobowość a przedmiot zmiany w wyniku nawrócenia (nawrócenie z niewiary, z grzechu, z nałogu)

11.  Znaczenie osobowości dla kształtu podstawowych parametrów procesu nawrócenia religijnego