Bracia Mniejsi – Prowincja Matki Bożej Anielskiej: o. Rufin Maryjka OFM nowym prowincjałem

Po przyjęciu rezygnacji o. Jakuba Mentla OFM z funkcji Prowincjała, Definitorium Generalne Zakonu Braci Mniejszych dekretem z dnia 13 września 2011 roku wybrało nowym Ministrem prowincjalnym o. Rufina Maryjkę OFM i uzupełniło skład Definitorium Prowincji. Obecny skład Zarządu Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych jest następujący:
Minister prowincjalny: – o. Rufin Maryjka, Wikariusz prowincjalny: – o. Stanisław Mazgaj, Definitorzy: – o. Mariusz Dębiński – o. Kamil Łętowski – o. Mariusz Uniżycki – o. Ambroży Nowak – br. Adam Stanik

 
Minister prowincjalny O. Rufin Maryjka OFM urodził się 6 kwietnia 1954 r. we Włocławku. W 1973 r., po zdaniu matury we włocławskim Liceum Ziemi Kujawskiej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych w krakowskiej Prowincji Matki Bożej Anielskiej; skąd z Domu nowicjatu w Przemyślu na dwa lata został wezwany do służby wojskowej w jednostce "kleryckiej" w Brzegu. Po powrocie do Zakonu seminaryjne studia teologiczne ukończył w międzyzakonnym Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 18 II 1980 r., natomiast święcenia kapłańskie przyjął 25 IV 1981 r. Jako kapłan pracował w pionie formacji zakonnej (wychowawca kleryków), a także jako sekretarz Prowincji. W latach 1992 -1998 odbył studia specjalistyczne z filozofii w Papieskim Uniwersytecie Antonianum Zakonu Braci Mniejszych w Rzymie, a następnie do czasu ostatniej kapituły prowincjalnej pracował we Włoszech na placówce prowadzonej przez krakowską Prowincję Zakonu.
 
O. Stanisław Mazgaj OFM