Michalici: Stalowowolskie KTÓŻ JAK BÓG

Uroczystą Mszę świętą odpustową ku czci św. Michała Archanioła, w czasie której dziękowaliśmy Bogu za 90 lat istnienia Zgromadzenia św. Michała Archanioła i 30 lat parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli odprawił 26 września br. ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz.

 
Eucharystię koncelebrowało dwudziestu księży ze stalowowolskich parafii, obecny był także radca generalny zgromadzenia michalitów ks. Tadeusz Musz CSMA oraz ks. Józef Ciaciek CSMA – fundator, budowniczy i pierwszy proboszcz parafii Trójcy Przenajświętszej. – Modlić się będziemy o błogosławieństwo Boże i łaski dla parafian i tych, którzy związani są z posługiwaniem w zgromadzeniu św. Michała Archanioła – powiedział na początku wspólnej modlitwy proboszcz parafii ks. Tomasz Wilisowski. Podczas homilii ks. Biskup nawiązał do patrona zgromadzenia. – Na wzór św. Michała Archanioła oddaliście się całkowicie na służbę Bogu, troszcząc się o to, aby wszędzie wysławiane było Jego imię. Dążycie do osobistej doskonałości, a jednocześnie pomagacie ją osiągnąć wiernym powierzonym waszej duszpasterskiej pieczy. Zwyciężacie zło przez posługę w konfesjonale, otaczając opieką osoby, które zeszły na niewłaściwą drogę oraz doświadczonych różnymi nieszczęściami. Miłość jest najpotężniejszym orężem w walce ze złem i wy jesteście jej szafarzami tutaj w Stalowej Woli oraz na całym świecie – powiedział biskup.

Ks. Piotr Sękowski CSMA

Za: www.michalici.pl