Brasław (Białoruś): Waladarka znaczy Królowa

100825b.png Dnia 22 sierpnia w brasławskim sanktuarium odbyły się uroczystości związane z pierwszą rocznicą koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Królowej Jezior. Zgromadziły one rzesze wiernych i duchowieństwa Kościoła witebskiego oraz z Białorusi i innych krajów.
Dokładnie rok wcześniej kard. Joachim Meisner nałożył korony papieskie na cudowny wizerunek Matki Bożej. Pierwsza rocznica tego wydarzenia była okazją do wdzięczności wobec Królowej Jezior za jej nieustanne błogosławione działanie.

Podobnie
jak koronacja, również jej rocznica, przeżywana była w licznej i
międzynarodowej wspólnocie. Uroczystościom przewodniczyli biskupi
przybyli z Białorusi, Mołdawii, Polski, Rosji i Ukrainy z miejscowym
ordynariuszem bp Władysławem Blinem na czele. Centralnej Mszy Św.
przewodniczył arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, a homilię
wygłosił biskup pomocniczy diecezji odesko-symferopolskiej Petro
Malchuk.  Obecni byli również przedstawiciele Towarzystwa Boskiego
Zbawiciela z konsultorem generalnym ks. Bronisławem Jakubcem i
prowincjałem Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotrem Filasem.

Bezpośrednie
przygotowanie do jubileuszu stanowiły: V Diecezjalne Spotkanie Młodych,
IV Międzydiecezjalna Pielgrzymka Rodzin i całonocne czuwanie. Bogaty
program duchowy wydarzeń poprzedzających uroczystość urozmaicony był
występami orkiestry dętej z Zambrowa, scholii młodzieżowej, polskiego
chóru oraz innych zespołów muzyczno-wokalnych.

Za: www.salwatorianie.pl.