Brylantowy Jubileusz Profesji Zakonnej w Karmelu o. Ottona Filka z Krakowa

Karmelici
bosi z krakowskiego klasztoru przy ul. Rakowickiej obchodzili 3 września
2011 r. niecodzienny Jubileusz 75-lecia ślubów zakonnych o. Otto od
Aniołów (Jakuba Filka), seniora Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów
Bosych, wieloletniego wychowawcy alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym
zakonu w Poznaniu i Krakowie, byłego dwukrotnego (w latach 1966-1969
oraz 1975-1978) przełożonego prowincjalnego.

O o. Otto można również powiedzieć, że tytułuje się go mianem zasłużonego teologa
duchowości, wykładowcy, rekolekcjonisty, pisarza i redaktora wielu
książek jak i czasopism karmelitańskich, w tym „”Głosu Karmelu”,
prac zbiorowych, m.in. 2-tomowego wydania Pism św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. 
 
O.
Otto od Aniołów urodził się w Barwałdzie k. Wadowic w arch. krakowskiej
w 1918 r., Po ukończeniu gimnazjum wadowickiego  w  wstąpił
do zakonu i po roku nowicjatu w Czernej 29 sierpnia 1936 r. złożył
profesję zakonną. Studia filozoficzne w Wadowicach i Czernej w latach
1938-1940 przerwane zostały wybuchem wojny. Studia teologiczne w Krakowie
uwieńczone zostały święceniami kapłańskimi, które przyjął 24
czerwca 1944 r. w Czernej, wraz z kolegą kursowym – obecnie Sługą
Bożym – o. Rudolfem Warzechą. W latach 1958-1962 odbył studia uniwersyteckie
na KUL-u zakończone doktoratem z teologii ascetyczno-mistycznej. Był
promotorem odnowy soborowej we wspólnotach karmelitańskich zakonnych.
Po dziś dzień jest cenionym współbratem oraz gorliwym, pełnym pasji
i humoru kapłanem.  

W
otoczeniu swojej rodziny, jak i licznie zgromadzonej rodziny zakonnej,
93 –letni o. Otto w pełni przewodniczył Jubileuszowej Mszy
św., wygłosił serdeczne podziękowanie, odnowił swoją 
profesję zakonną, otrzymał specjalne błogosławieństwo papieskie
i od prowincjała o. Andrzeja Ruszały wraz z okolicznościową laską
jubileuszową z krzyżem. Ojciec prowincjał w swej homilii ukazał
ten brylantowy jubileusz jako szczególną łaskę, ponieważ jest obchodzony
po raz pierwszy od ponad 400 lat obecności karmelitów bosych w Polsce
a także piękną sylwetkę duchową samego jubilata, nieustannie twórczego
i radosnego.   

O.
Otto pracuje obecnie przy procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego o.
Anzelma Gądka, założyciela sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
stąd i one w delegacji przybyły na tę uroczystość wraz z listem
gratulacyjnym przełożonej generalnej. Uroczystości zakończyły się
gratulacjami, jubileuszowym obiadem z miłymi akcentami poezji, wspomnieniem
humorystycznych opowiastek z życia jubilata i wspólnym zdjęciem.   

Za: O. Piotr Karauda OCD – Sekretarz Prowncji Karmelitów Bosych.