Dominikańskie warsztaty dla kapłanów

Księża diecezjalni i zakonni będą mogli pogłębić swoje kapłaństwo na warsztatach Pro Populo, które od października rozpoczną się w klasztorze dominikanów w Krakowie.
„Spotkania organizowane są, by wspólnie uczyć się, jak owocniej przeżywać sakrament święceń, jak lepiej służyć tym, do których Pan nas posyła – począwszy od liturgii, przez zarządzanie i pracę z ludźmi w parafii, spowiednictwo, aż po szlifowanie warsztatu kaznodziejskiego” – zapewniają organizatorzy.

W tym celu w wybrane soboty kapłani będą spotykać się na zajęciach organizowanych w jednym z najstarszych klasztorów dominikańskich na świecie, gdzie od blisko ośmiu wieków dominikanie przygotowują się do służby Kościołowi.

„Wszystkich kapłanów – niezależnie od stażu czy wieku – zainteresowanych wspólną refleksją, rozmową i pracą nad sobą, zapraszamy do Krakowa. Chcemy, by nasze warsztaty stały się okazją do wspólnej Eucharystii i braterskiego spotkania, by prowadzili je najlepsi specjaliści, zarówno dominikanie, jak i osoby spoza zakonu” – zapraszają krakowscy dominikanie.

Więcej na temat samych warsztatów i zapisów na stronie internetowej: www.pro-populo.org.