Home WiadomościArchiwum CFD Kraków: Bł. Jan Paweł II patronem Szkoły Formatorów

CFD Kraków: Bł. Jan Paweł II patronem Szkoły Formatorów

Redakcja
W dniach 16-20 maja br. trwała dwunasta i ostatnia w edycji 2009-2011 sesja dwuletniej Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. W uroczystym zakończeniu Szkoły wzięli udział bp Jan Szkodoń, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej i członek Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa sprawującej patronat nad Szkołą, oraz ks. Piotr Filas SDS, przełożony Polskiej Prowincji Salwatorianów, i ks. Roman Słupek SDS, konsultor prowincjalny ds. formacji.

 
W piątek, 20 maja 2011 r., w godzinach przedpołudniowych, w czasie ostatniego spotkania z uczestnikami ks. Krzysztof Wons SDS, dyrektor Szkoły Wychowawców Seminaryjnych, dokonał podsumowania bieżącej edycji. Podkreślił znaczenie doświadczenia wspólnoty kapłańskiej i zakonnej, zawiązania bliskich i głębokich więzi między przedstawicielami duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Zwrócił uwagę na to, że w Szkole akcent położono na rozmiłowanie w Słowie Bożym oraz uwrażliwianie na integralną formację.

Prowincjał salwatorianów ks. Piotr Filas SDS wręczył dyplomy siedemdziesięciu siedmiu absolwentom. 21 spośród uczestników to księża diecezjalni, a pozostali 52 reprezentowali środowiska zakonne; wśród nich byli również księża obrządku grecko-katolickiego. Uczestnicy Szkoły, którzy od września 2009 r. do maja br., korzystali z formacji organizowanej w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, pochodzili z różnych środowisk kościelnych i ośrodków formacji kapłańskiej i zakonnej z Polski oraz krajów ościennych, jak Białoruś, Czechy, Chorwacja, Słowacja, Ukraina czy Rosja.

Uroczysta Msza św. na zakończenie Szkoły została odprawiona o godz. 11.00 w kaplicy Centrum Formacji Duchowej w domu zakonnym salwatorianów przy ul. św. Jacka 16 w Krakowie. Przewodniczył jej oraz homilię wygłosił bp Jan Szkodoń.

Ważnym elementem uroczystego zakończenia edycji 2009-2011 Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych było nadanie jej imienia bł. Jana Pawła II. Tego aktu oraz błogosławieństwa obrazu bł. Jana Pawła II dokonał przewodniczący uroczystej celebracji bp Jan Szkodoń.

*** *** ***

Do tej pory w krakowskim CFD przeprowadzono cztery edycje Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych: 2001-2002, 2004-2005, 2007-2009 i 2009-2011 (w latach 2003-2004 i 2005-2006 organizowano w Krakowie Szkołę dla Formatorek Zakonnych, która od 2007 r. działa przy salwatoriańskim Centrum Formacji Duchowej w Trzebini). We wrześniu 2011 r. zajęcia w Krakowie rozpocznie kolejna edycja Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych (2011-2013).

Za: www.sds.pl

 


Bp Jan
Szkodoń do wychowawców seminaryjnych: Przywrócić należne miejsce słowu Bożemu i
formacji ludzkiej

Zakończyła
się kolejna edycja (lata 2009-2011) Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych
Diecezjalnych i Zakonnych organizowanej w salwatoriańskim Centrum Formacji
Duchowej w Krakowie. W uroczystym zakończeniu dwuletniej formacji wziął udział
bp Jan Szkodoń, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej i członek Komisji
Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, sprawującej patronat nad inicjatywą. W
czasie Eucharystii, w piątek 20 maja 2011 r., biskup wygłosił również homilię. Zwrócił
uwagę na znaczenie formacji ludzkiej w przygotowaniu do kapłaństwa i w
przeżywaniu kapłaństwa oraz na konieczność postawienia Słowa Bożego w centrum
doświadczenia formacyjnego, by Słowo Boże znalazło należne mu miejsce.

Ewangeliczną
nicią przewodnią homilii wygłoszonej przez biskupa pomocniczego z Krakowa były
słowa Jezusa: „Ja jestem drogą i prawdą,
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie"
. Hierarcha
przypomniał, że Jezus jest drogą do Ojca dla każdego z wychowawców i dla tych,
którym chcą pomagać na drodze powołania, ale również jest drogą do bliźniego. Jezus
działa w sercach wychowawnków i to jeszcze zanim formator podejmie jakiekolwiek
działania względem nich; zanim formator pomyśli, pomodli się, powie słowo czy podejmie
decyzję względem wychowanka, Jezus już przygotowuje jego serce . Jezus nie
tylko przygotowuje braciom miejsce w niebie, w domu Ojca, ale przygotowuje
serca braci na przyjęcie Bożej łaski. Sygnalizując prawdę, że Jezus jest drogą każdego
człowieka do jego własnego serca biskup wyraził przekonanie, że dwa lata
formacji w Szkole Wychowawców pomogły jej uczestnikom na nowo odnaleźć sens i
cel swojego powołania.

Uczestniczący
w zakończeniu dwuletniej formacji przedstawiciel polskiego episkopatu wielokrotnie
nawiązywał do życia i posługi błogosławionego Jana Pawła II. Przywołując zachętę
papieża Polaka wypowiedzianą w dniu inauguracji pontyfikatu: „Nie lękajcie się!" mówił do formatorów
diecezjalnych i zakonnych: „Owo „nie
lękajcie się" jest i warunkiem i owocem. Jest warunkiem, bo trzeba się nie
lękać, aby otworzyć się i wciąż na nowo otwierać się na Chrystusa, by w każdej
sytuacji otwierać drzwi swego serca dla Pana Jezusa. Jest również owocem, bo
kiedy otworzymy swoje serce Jezusowi, wtedy rodzi się w nas nowa odwaga, nowa
ufność. „Nie lękajcie się!". Jako formatorzy, drodzy bracia, wiecie, ile dziś w
młodym człowieku lęku. Iluż się wycofuje: wycofują się kandydaci do kapłaństwa,
wycofują się kandydaci do ślubów zakonnych. Podobne zjawiska widzimy u
kandydatów do małżeństwa i życia rodzinnego".

Hierarcha,
będący członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, sprawującej
patronat na prowadzoną w salwatoriańskim Centrum Formacji Duchowej w Krakowie,
podkreślił również znaczenie formacji ludzkiej w formacji do kapłaństwa i
wymiaru ludzkiego w przeżywaniu kapłaństwa: „Jan
Paweł II tak wielką wagę przywiązywał do formacji ludzkiej, która jest ogromnie
ważna w każdym powołaniu. Jan Paweł II z mocą podkreślał znaczenie ludzkiej
formacji w powołaniu do kapłaństwa i w kapłaństwie. Wiemy, że «gratia suponit
naturam». Tyle razy słyszeliśmy, że «łaska buduje na naturze», tymczasem w
praktyce nieraz ta prawda jakby schodziła na margines. Zawsze mówiono: «najpierw
bądź człowiekiem, potem chrześcijaninem, wreszcie kapłanem!». Formacja ludzka
jest również zadaniem w wymiarze duszpasterskim. Tyle razy słyszymy: «ten
ksiądz jest taki ludzki!». Owa humanitas jest niezwykle ważna w formacji, w
tym, czym sami żyjemy i co chcemy przybliżyć naszym braciom".

Przywołując
słowa zawołania biskupiego Jana Pawła II „Totus Tuus", kóre wyrażały również
dyspozycyjność Karola Wojtyły, by pójść za Panem i Jego słowem, biskup
pomocniczy z Krakowa podkreślił rolę modlitwy Słowem Bożym w formacji
proponowanej w Szkole Wychowawców WSD: „Tak
wielką wagę przywiązuje formacja w tym studium do Bożego Słowa. W pewnym sensie
to studium wyprzedziło to wszystko, co napisał Benedykt XVI w ostatnim
dokumencie o Słowie Bożym, w adhortacji apostolskiej ‘Verbum Domini’". Zauważając
pewne braki w tym względzie zachęcał: „Wydaje
się, że naszemu duszpasterstwu, ale również naszej formacji do kapłaństwa,
jakby tej ważnej części brakowało, jakby czegoś brakowało, jakby brakowało tego
właśnie mocnego akcentu na Słowo Boże. Stąd ważnym jest wspomaganie innych, by słowo
Boże znalazło należne mu miejsce".

Biskup
Szkodoń nawiązał w homilii również do aktu oddania Szkoły Wychowawców
Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w szczególną opiekę Janowi
Pawłowi II oraz do obrzędu błogosławieństwa obrazu błogosławionego Papieża,
który miał zwieńczyć uroczyste zakończenie edycji 2009-2011 Szkoły. Bazując na
fragmentach homilii Benedykta  XVI z Mszy
św. beatyfikacyjnej z 1 maja br. biskup zwrócił uwagę na cztery akcenty, które
winny stać się częścią duchowego programu wzrastania uczestników kończącej się
Szkoły Wychowawców, ale również w przyszłej pracy samej Szkoły. Są nimi: odwaga
apostolska, modlitwa, cierpienie i pokora. Homilię zakończył biskup życzeniem,
by Jan Paweł II błogosławił aktualnym i przyszłym uczestnikom inicjatywy
formacyjnej w krakowskim CFD, przybywającym również z daleka (wśród uczestników
bieżącej edycji Szkoły byli również duchowni pracujący na Białorusi, w Czechach
i na Słowacji, w Chorwacji i Rosji), by Szkoła Wychowawców przynosiła owoce.

——————–

W Centrum
Fomacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie przeprowadzono dotąd cztery edycje
Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych: 2001-2002,
2004-2005, 2007-2009 i 2009-2011 (dwie wcześniejsze edycje tej inicjatywy
zorganizowano w myślą ojcach duchownych oraz wychowawcach zewnętrznych –
w Konstancinie-Jeziornej oraz w Sulejówku). We wrześniu 2011 r.
zajęcia w Krakowie rozpocznie kolejna dwuletnia edycja Szkoły.

Inicjatywa
jest organizowana pod patronatem Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa,
co podkreślała obecność członków tej Komisji również w trakcie bieżącej edycji
2009-2011. Abp Damian Zimoń, metropolita katowicki, uczestniczył w
inauguracji (14 IX 2009), a bp Jan Szkodoń z Krakowa w uroczystym
zakończeniu Szkoły (20 V 2011). Z uczestnikami dwuletniej formacji
spotkali się również inni hierarchowie: bp Edward Dajczak, biskup
koszalińsko-kołobrzeski (3-4 III 2010), bp Stanisław Budzik, sekretarz
generalny Konferencji Episkopatu Polski (6 IX 2010).

Na okoliczność rozpoczęcia w CFD w Krakowie czwartej
edycji Szkoły prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, kard. Zenon
Grocholewski, przesłał na ręce dyrektora ks. Krzysztofa Wonsa SDS
list, w którym wyraził radość „z tej niezwykle cennej inicjatywy,
zmierzającej do zagwarantowania Seminariom w Polsce i w krajach
Europy Wschodniej odpowiedniej liczby dobrze przygotowanych wychowawców".
Życzenia i błogosławieństwo przekazał również kard. Stanisław
Dziwisz, który przewodzi Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa.

Szkoła
Wychowawców Seminaryjnych prowadzona w domu rekolekcyjnym Polskiej Prowincji
Salwatorianów jest przestrzenią owocnego spotkania duchowieństwa diecezjalnego i
zakonnego. Tę rzeczywistość podkreślił ks. Andrzej Urbański SDS, przełożony
generalny salwatorianów, stając pośród uczestników tej inicjatywy na półmetku
bieżącej edycji (21 V 2010).

Wiecej informacji na temat zakonczonej dwuletniej Szkoly oraz nowej edycji, ktora rozpocznie sie we wrzesniu br. na stronie naszego centrum:

www.cfd.sds.pl

 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda