Chrystusowcy: Rozpoczęcie obrad Kapituły Krajowej w Poznaniu

chrystusowcylogo1.jpg W Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 7 kwietnia rozpoczęła się VII Kapituła prowincjalna części Towarzystwa obejmującej Polskę. Tematem kapituły jest „Aktualność misji i jakość posługi Towarzystwa Chrystusowego w prowincji w kontekście Roku Kapłańskiego”. W spotkaniu biorą udział: zarząd zgromadzenia, radni generalni oraz współbracia pracujący w Polsce wybrani jako delegaci. Kapituła potrwa do 9 kwietnia.