Osoby konsekrowane z Ojcem Świętym

W dniu dzisiejszym na ręce Jego Swiątobliwości Benedykta XVI został skierowany list przewodniczących trzech Konferencji życia konsekrowanego w Polsce: S. Weroniki Sowulewskiej, S. Danuty Wróbel i Ks. Tomasza Sielickiego. List został napisany w związku ze zbliżającą się piątą rocznicą pontyfikatu Benedykta XVI, ale w swej treści odnosi się do bieżących wydarzeń w życiu Kościoła, a szczególnie do ostatnich ataków na papieża i jego bliskich współpracowników. Oto treść listu przełożonych zakonnych:

Umiłowany Ojcze
Święty,

Osoby konsekrowane w Polsce wielokrotnie wyrażały swoją bliskość
i wspólnotę modlitewną od pierwszych dni pontyfikatu Waszej
Świątobliwości. Ze szczególną wdzięcznością wspominamy
spotkanie Ojca Świętego z nami w czerwcu 2006 roku na Jasnej Górze,
podczas pielgrzymki do Polski oraz przesłanie, które wówczas
usłyszeliśmy. Gdy zbliża się piąta rocznica inauguracji posługi
pasterskiej dla całego Kościoła powszechnego pragniemy przesłać
Waszej Świątobliwości nasze najlepsze życzenia, podziękować za
nauczanie i wszelkie działania mające na celu umocnienie misji
Kościoła, oraz wyrazić swoją solidarność w związku z
ostatnimi wydarzeniami.

Z wielkim bólem przyjmujemy bowiem informacje o kolejnych atakach na
Waszą Świątobliwość, a także – szerzej – na sakrament
kapłaństwa w kontekście oskarżeń kierowanym przeciw duchownym
niektórych krajach o przestępstwa na tle seksualnym przeciwko
nieletnim. Zdajemy sobie sprawę, że nawet pojedyncze nadużycia w
tym zakresie są źródłem cierpienia i podobnie jak wszyscy
chrześcijanie jesteśmy boleśnie poruszeni informacjami o nich.
Błagamy też Boga Wszechmogącego, by w swym miłosierdziu ukoił
cierpienie prawdziwych ofiar tych przestępstw, był ich umocnieniem
i Boskim Lekarzem.

Pożałowania godne nadużycia niektórych przedstawicieli
duchowieństwa stały się powodem bezprzykładnego i nasilającego
się od dłuższego czasu ataku mediów i środowisk liberalnych na
cały Kościół katolicki. Ich prawdziwym celem jest zniszczenie
zaufania społecznego do Kościoła, do jego nauczania, do kapłanów
i osób konsekrowanych oraz zakwestionowanie i postawienie w stan
podejrzenia wielowiekowej posługi wielkiej rzeszy osób i tak
licznych instytucji katolickich w zakresie wychowania i formacji
młodych ludzi. W ostatnich tygodniach ten skoordynowany i brutalny
atak dotyka osobiście Waszą Świątobliwość i Jego bliskich
Współpracowników. Przez mnożenie opartych na fałszywych lub
wątpliwych podstawach oskarżeń próbuje się zasugerować, a nawet
wprost wmówić społeczeństwom w wymiarze globalnym, iż najwyżsi
przedstawiciele Kościoła poprzez bierność, a nawet ukrywanie
niektórych przestępstw stali się niejako współodpowiedzialni za
ich dokonanie.

Znając osobiste wieloletnie zaangażowanie Waszej Świątobliwości
w przezwyciężenie skutków tych nadużyć i sprawiedliwe ukaranie
winnych, jesteśmy tym boleśniej ugodzeni siłą ostatnich ataków
szczególnie, iż wywodzą się ze środowisk, które przyczyniły
się bezpośrednio do szerzenia relatywizmu i permisywizmu w zakresie
etyki seksualnej.

Nie dysponujemy środkami, które we współczesnym świecie uchodzą
za potężne i skuteczne. Nie mamy możliwości przeciwstawić się
wprost fali medialnych ataków i pomówień. Jako Córki i Synowie
Kościoła deklarujemy naszą wytrwałą modlitwę i osobistą ofiarę
w intencji Waszej Świątobliwości a także całej katolickiej
Wspólnoty.

Wierzymy głęboko, że Chrystus Zmartwychwstały jest z nami, a
skutki ostatnich ataków nie osłabią mocy Jego Przesłania i
ewangelicznej misji Kościoła we współczesnym świecie. Z pokorą
modlimy się też za sprawców przestępstw i nadużyć – które tak
zraniły Kościół – by widoczne dziś skutki zła, doprowadziły
ich do prawdziwej pokuty i nawrócenia.

Z synowskim oddaniem i prośbą o papieskie błogosławieństwo,

S. Danuta Wróbel
Przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce

S. Weronika Sowulewska
Przewodnicząca Konferencji Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce

Ks. Tomasz Sielicki SChr
Przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Warszawa, 8 kwietnia
2010