Dominikanie rozpoczęli nowy rok akademicki

Ponad 60 Braci Kaznodziejów rozpoczęło 19 września uroczyście nowy rok akademicki w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie – jednej z najstarszych polskich uczelni.
„Bardzo ważne jest, byśmy nie przeżywali dostępu do wiedzy, jako dostępu do władzy, do panowania nad innymi. Tak często przeżywa dzisiaj swój stosunek do informacji, do wiedzy świat i bywamy tym zarażeni. Ale to jest pułapka” – ostrzegał swoich współbraci rektor Kolegium, o. Michał Paluch.

 
W homilii wygłoszonej podczas inauguracyjnej Mszy św. rektor przekonywał, że „poszukiwanie i przekazywanie transparentnej, to znaczy wiecznej, uniwersalnej mądrości ma być dla nas służbą, a nie mniej lub bardziej wysublimowaną formą panowania nad drugim".

O. Paluch wskazywał studentom, by szukając światła Ewangelii, byli „świadomi ścisłego splotu między rozumieniem a głoszeniem", gdyż – jak tłumaczył – „poszukiwanie światła jest związane z jego użytecznością i ma być poszukiwaniem nie tylko dla siebie, ale także dla innych".

Zachęcał ich też, by nie bali się prawdy, która „czasem może ma boleć, ale zawsze wyzwala". „Jakiej prawdy szukać, dla jakiej prawdy warto oddać swoje życie?" – pytał retorycznie o. Paluch i odpowiedział: „Otóż dla takiej prawdy, którą można rozgłosić na dachach, która prowadzi do absolutnej transparentności. To ta transparentność prawdy jest papierkiem lakmusowym wartości, tego za czym gonimy, czego szukamy, co głosimy".

 „Tak naprawdę, to dopiero taka prawda, którą możemy rozgłosić na dachach, która jest absolutnie transparentna, to znaczy wieczna, to znaczy uniwersalna, jest taką prawdą, dla której warto żyć, dla której warto oddać swoje życie" – stwierdził rektor.

Za istotne „w świecie, gdzie wszyscy jesteśmy nastawieni, czy nawet zmuszeni, żeby nieustannie nadawać" kaznodzieja uznał pielęgnowanie w sobie „zdolności do słuchania" i „do odbioru". „Słuchać, przyjąć, medytować, bo to jest punkt wyjścia, bez którego nigdzie nie wyruszymy, na pewno życiodajnej mądrości nie odnajdziemy" – mówił rektor Kolegium dominikańskiego.

Zaznaczył, że „dar mądrości nie jest przekazywany demokratycznie", gdyż „mądrości nie da się ustalić w głosowaniach" i „nie da się jej złapać w badaniach opinii publicznej", bo „mądrość ma w sobie coś nieznośnie – chciałoby się powiedzieć – elitarnego".

„Choć nie jest to elitaryzm ani urodzenia, ani wykształcenia, ani może zwłaszcza posiadanych tytułów czy pozycji w rozmaitych hierarchiach, z kościelnymi włącznie. Trudno zresztą, by było inaczej, skoro mądrość – jak wiemy, jak głosimy – jest przede wszystkim Bożym darem" – podkreślił o. Paluch.

Mszy w krakowskiej bazylice Świętej Trójcy przewodniczył przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów, o. Krzysztof Popławski. Wcześniej w Auli św. Tomasza z Akwinu amerykański dominikanin, o. Michael Dodds – filozof i teolog z Dominican School of Philosophy and Theology w Berkeley – wygłosił wykład inauguracyjny zatytułowany „Nauki empiryczne, język i Bóg życia".

Podczas uroczystej immatrykulacji ośmiu studentów pierwszego roku otrzymało indeksy. Łącznie w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów studiuje 61 zakonników.

Początki uczelni sięgają XV w. Obecne Kolegium ma status „kościelnej szkoły wyższej" i jest afiliowane do Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Jego wykładowcami są dominikanie – tak z Krakowa, jak i innych ośrodków życia intelektualnego zakonu z kraju i zagranicy – a także duchowni i świeccy specjaliści z dziedzin filozofii i teologii.

Studentami Kolegium są przede wszystkim bracia dominikanie oraz kilku benedyktynów z opactwa w Tyńcu. Studia trwają sześć lat i kończą się egzaminem i otrzymaniem tytułu magistra teologii.

Za: www.dominikanie.pl