Marianie – Góra Kalwaria: obchody rocznicy narodzin dla nieba bł. Stanisława Papczyńskiego

310 lat temu, 17 września, w klasztorze przy kościele Wieczerzy Pańskiej w Górze Kalwarii (wtedy jeszcze miasto nosiło nazwę Nowa Jerozolima) odszedł do wieczności bł. Ojciec Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów. Rokrocznie w niedzielę najbliższą rocznicy narodzin dla nieba mariańskiego zakonodawcy jego duchowi synowie gromadzą się na wspólnej modlitwie przy relikwiach w Górze Kalwarii na Mariankach. Wraz z nimi modlą się czciciele bł. Stanisława – świeccy i osoby konsekrowane.


Dla marianów ten dzień jest też okazją do szczególnej modlitwy dziękczynnej nie tylko za życie i dzieło bł. Ojca Stanisława, ale także za powołanie do życia mariańskiego i kapłańskiego. W rocznicę śmierci przy grobie Założyciela tradycyjnie gromadzą się mariańscy jubilaci, przeżywający okrągłe rocznice profesji zakonnej oraz kapłaństwa.
 
W bieżącym roku swoje jubileusze przeżywają następujący współbracia:
 

  • 65-lecie życia zakonnego: ks. Jan Bukowicz

 

  • 60-lecie życia zakonnego: ks. Eugeniusz Delikat, ks. Bernard Backiel, ks. Gerard Domański, sdk. Tadeusz Górski, ks. Zygmunt Jabłoński, ks. Tadeusz Mierzwiński, ks. Aleksander Olczyński, ks. Zygmunt Proczek

 

  • 25-lecie życia zakonnego: ks. Grzegorz Belczak, ks. Janusz Bialucha, ks. Jerzy Cymanowski, br. Kazimierz Długołęcki, ks. Rafał Gniazdowski, ks. Zbigniew Grygorcewicz, ks. Jarosław Hybza, ks. Andrzej Jerominek, ks. Stanisław Krysztopa, ks. Marek Kurzyński, ks. Jan Migacz, ks. Andrzej Rogalski, ks. Mirosław Ślełdziński, ks. Maciej Zachara, ks. Eugeniusz Zarzeczny, ks. Mirosław Żurawski

 

  • 50-lecie święceń kapłańskich: ks. Gerard Domański, ks. Zygmunt Jabłoński, ks. Aleksander Karpiński, ks. Czesław Knozowski

 

  • 40-lecie święceń kapłańskich: ks. Antoni Skwierczyński

 

  • 25-lecie święceń kapłańskich: ks. Jan Janikowski

 
Plurimos annos prosperos!
 
xkt

Za: www.marianie.pl