Kapucyni: Radość bycia braćmi

W duchu braterskiej jedności i radości z bycia razem 65 biskupów kapucyńskich z całego świata przybyło w pielgrzymce do San Giovanni Rotondo. Pośród zebranych był także Arcybiskup Bostonu, kardynał Sean Patrick O’Malley. 12 września wyruszyli dwoma autokarami z Rzymu, spełniając tym samym pragnienie wielu biskupów i odpowiadając na zaproszenie Ministra generalnego. W spotkaniu uczestniczyło także definitorium generalne.

 
Na całym świecie jest 89 braci kapucynów, powołanych do służby Kościołowi jako biskupi w miejscach często bardzo  trudnych pod względem bytowym czy społecznym. Niektórzy z nich, ze względu na podeszły wiek lub ważne obowiązki duszpasterskie, nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, ale wyrazili bliskość poprzez modlitwę i przesłane życzenia do uczestników pielgrzymki.

Podczas spotkania poruszono tematy: kardynał O’Malley mówił o tożsamości kapucyńskiej i posłudze biskupiej; 4 biskupów uczestniczyło w panelach dyskusyjnym: „Biskup a Zakon/Prowincja, jedność i współpraca" – Prokurator generalny przestawił sytuację jurydyczną braci emerytów przy powrocie do swojej prowincji; „Święci biskupi kapucyńscy" – o przykładach świętości mówił Postulator generalny.

Jak żyć w duchu prostoty i braterstwa, zachowując charakter naszego powołania jako bracia mniejsi, kiedy jest się powołanym do posługi Kościołowi jako biskup? Z doświadczenia, braterskiego dzielenia się i sposobu przeżywania spotkania wynikło, że te wartości, które są u podstaw naszej tożsamości, nie tylko nie są w sprzeczności z posługą pasterską, ale przeciwnie, wobec wyzwań i trudności, na jakie napotykają nasi bracia, są pomocą w przeżywaniu w pełni swojego powołania.

Na zakończenie wszyscy biskupi otrzymali specjalnie na tę okazję zaprojektowany pektorał, wykonany m.in. z drewna pochodzącego z Pietrelciny, zawierający relikwie św. Pio. Wielkoduszne i braterskie przyjęcie zorganizowane przez braci z Prowincji Fogii sprawiło, że to doświadczenie ubogaciło wszystkich i pozostawiło pragnienie, by w niedalekiej przyszłości je powtórzyć.

Za: www.kapucyni.pl