Duszpasterstwo młodzieżowe, miłość z pasją.

– Chcę byśmy w czasie tego spotkania wzajemnie się słuchali i przeżywali bogactwo waszego doświadczenia w Polsce i Okręgu Wschodnim, takimi słowami rozpoczął trzydniowe spotkanie ks. Fabbio Attard Radca Generalny do spraw Duszpasterstwa Młodzieżowego, z Rzymu.

Salezjański Ośrodek SOWA w Częstochowie, gościł od 6 do 8 marca 25 Salezjanów, odpowiedzialnych za duszpasterstwo młodzieżowe: oratoria, szkoły, ośrodki wychowawcze i inne dzieła, z czterech polskich inspektorii i Okręgu Wschodniego. Ks. Fabio, zaznaczył że rozmowy i dyskusje o duszpasterstwie młodzieżowym są jak łańcuch. Przechodzimy od animacji Rady Generalnej poprzez dany region, aż do animacji w poszczególnych krajach. Pragniemy słuchać się wzajemnie i dzielić tym co przeżywają wspólnoty lokalne i inspektorie, aby jeszcze bardziej zaowocowała praca salezjanów na rzecz wychowania i duszpasterstwa młodzieży.

W czasie pierwszego spotkania przedstawiliśmy naszą pracę i sprawozdania z poszczególnych inspektorii, które pokazały sukcesy i porażki naszego oddziaływania. Osobiste dzielenie się tym jak przeżywaliśmy 26 Kapitułę Generalną i jak przyjmujemy jej wskazania stało się motywem do dyskusji nad wyzwaniami stającymi przed naszą posługą wobec młodzieży.

Obecny na spotkaniu radca regionalny ks. Stefan Turański przypomniał, że mamy naśladować ks. Bosko w jego pasji, w jego miłości do młodzieży. Zauważył, że salezjanie mają zarażać tą pasją młodych i z nimi ją realizować. Musimy mieć ten ogień i przekonanie że musimy być razem z młodzieżą – przypomniał w homilii ks. radca.

W pracy w grupach starano się dostrzec najbardziej naglące potrzeby stojące przed duszpasterstwem młodzieżowym w polskiej rzeczywistości.

Ożywiona dyskusja ukazywała zapał z jakim salezjanie pragną realizować swoją misję i jednocześnie troskę, aby nasze oddziaływanie było jeszcze bardziej skuteczne. Wszystko to zaowocowało powstaniem programu działania na najbliższe 5 lat. Konkluzją tych wysiłków jest ciągle aktualne przesłanie wychowania do wiary. Ks. Fabio przypomniał, że w świętości mamy zbudować swoje życie wokół Chrystusa i z Chrystusem.

To jest wezwanie, które stoi przed naszym duszpasterstwem młodzieżowym. Jeżeli młodzieży nie damy Chrystusa to już mało ich obchodzi co im damy. Dzisiaj wchodzimy w kulturę i świat, który nie potrzebuje Boga. Ten świat jest przeciwko Bogu. Będziemy autentyczni nie poprzez słowa, które będziemy mówili, ale poprzez świadectwo, przez to co będziemy czynili.

Udział w sobotnim Apelu Jasnogórskim i niedzielna Eucharystia były zawierzeniem naszego działania Bogu. Całemu spotkaniu towarzyszył ks. Antoni Balcerzak pracujący dykasterium Duszpasterstwa Młodzieżowego w Rzymie, a na krótką chwilę odwiedził nas również ks. Marek Chrzan, inspektor z Krakowa.

Przyjęty plan działania wypracowany podczas spotkania, każe nam z nadzieją postrzegać współpracę w realizowaniu salezjańskiego posłannictwa. W ostatnich słowach ks. Fabio dodawał wszystkim pewności mówiąc: "Odwagi, odwagi!"

ks. Dariusz Bartocha SDB